From 1 - 5 / 5
  • De luchtkwaliteitsindex geeft de actuele kwaliteit van de omgevingslucht weer op eenvoudige manier. De index is gebaseerd op de meetresultaten voor drie stoffen: stikstofdioxide, ozon en fijn stof.

  • Meetgegevens voor ozon in de omgevingslucht (overschrijdingen). In de tabel wordt er per meetstation het aantal dagen weergegeven waarop de hoogste 8-uurgemiddelde ozon concentratie van een dag hoger was dan 120 µg/m3.

  • Concentratie van cadmium in omgevingslucht

  • Deze indicator toont de concentraties van de zware metalen cadmium (Cd), nikkel (Ni) en lood (Pb) en het metalloïde arseen (As) in de omgevingslucht in Vlaanderen. De voornaamste emissiebronnen voor deze polluenten zijn de (non-)ferro-industrie, het verkeer en de verbranding van fossiele brandstof en afval. De aanwezigheid van zware metalen in de lucht kan nadelig zijn voor de gezondheid. Zware metalen verspreiden zich via stofdeeltjes in de lucht en kunnen via de neus of mond worden opgenomen in het lichaam. Het al dan niet optreden van gezondheidseffecten hangt af van de opgenomen hoeveelheid en de tijdsduur van de opname.

  • De VMM meet PAK in omgevingslucht en in depositie. De meest recente resultaten zijn beschikbaar: in omgevingslucht op zeven meetplaatsen; in depositie op drie meetplaatsen.