From 1 - 3 / 3
  • Samenvatting: Met monument wordt bedoeld: een perceel waarop een deel van een wettelijke monumentbescherming, een volledige wettelijke monumentbescherming of tegelijkertijd meerdere wettelijke monumentbeschermingen hun uitwerking hebben. Doel: Om via GIS of ArcExplorer voor monumentenzorg een visueel beslissingsondersteunend systeem ter beschikking te hebben. In latere fasen eventueel uit te breiden naar andere toepassingen. Aanmaak: De dataset werd opgebouwd vanuit de beschermingslijst, het Access dbms van monumentenzorg, waarvoor de data werden overgenomen van de oorspronkelijke wettelijke beschermingsbesluiten. De overdracht naar het GIS gebeurde via de percelenlaag van de GBKA.

  • Samenvatting: Overzicht van de beschermde archeologische zones en monumenten op grondgebied stad Antwerpen. Doel: De dienst stedenbouwkundige vergunningen kan a.d.h.v. deze laag nakijken of een advies moet gevraagd worden aan archeologie en aan het Agentschap Onroerend Erfgoed van de Vlaamse Gemeenschap. Aanmaak: Monumentenlaag; laag Beschermde archeolgoische zones

  • Overview of statues and monuments in Flanders and Brussels which got an accessibility review and were found to be accessible.