From 1 - 1 / 1
  • Deze indicator geeft de evolutie weer sinds 1990 van de jaaroverlast van ozon voor de volksgezondheid (AOT60ppb-max8u). De rechterschaal toont voor elk jaar, als karakteristiek voor de kwaliteit van de zomer, het aantal uurgraden met temperaturen hoger dan 25°C (in Ukkel - KMI).