From 1 - 5 / 5
  • INSPIRE-compatibele raadpleegservice met lagen die verband houden met INSPIRE Annex III thema Landgebruik.

  • Deze service bevat informatie over de fietssnelwegen op grondgebied van het Vlaams Gewest. Het is een bundeling van de data beheerd door de 5 provincies, waardoor de data gebiedsdekkend aangeboden wordt. Naast de fietssnelwegtrajecten (al dan niet gerealiseerd), bevat de dataset ook informatie over, befietsbaarheid, kwaliteit, verlichting en autoluwe routes. Ook de alternatieve routes voor nog niet gerealiseerde fietssnelwegen, zijn beschikbaar. De fietssnelwegen zijn een initiatief van de provincies, in samenwerking met de gemeenten en de Vlaamse overheid. Op termijn zullen de fietssnelwegen alle Vlaamse steden vlot met elkaar verbinden, goed voor een netwerk van 2700 kilometer. Zo stimuleren we pendelaars om de auto thuis te laten en regelmatiger voor de fiets te kiezen. De aanbieders van deze informatie trachten deze zo accuraat mogelijk te houden maar kunnen geen garanties geven dat deze te allen tijde accuraat is en zijn daarom niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik van deze informatie. Eventuele fouten kan u melden via www.Fietssnelwegen.be/contact

  • Deze service bevat informatie over de fietssnelwegen op grondgebied van het Vlaams Gewest. Het is een bundeling van de data beheerd door de 5 provincies, waardoor de data gebiedsdekkend aangeboden wordt. Naast de fietssnelwegtrajecten (al dan niet gerealiseerd), bevat de dataset ook informatie over, befietsbaarheid, kwaliteit, verlichting en autoluwe routes. Ook de alternatieve routes voor nog niet gerealiseerde fietssnelwegen, zijn beschikbaar. De fietssnelwegen zijn een initiatief van de provincies, in samenwerking met de gemeenten en de Vlaamse overheid. Op termijn zullen de fietssnelwegen alle Vlaamse steden vlot met elkaar verbinden, goed voor een netwerk van 2700 kilometer. Zo stimuleren we pendelaars om de auto thuis te laten en regelmatiger voor de fiets te kiezen. De aanbieders van deze informatie trachten deze zo accuraat mogelijk te houden maar kunnen geen garanties geven dat deze te allen tijde accuraat is en zijn daarom niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik van deze informatie. Eventuele fouten kan u melden via www.Fietssnelwegen.be/contact

  • <strong>VERKEERSBORD2_PT</strong>&nbsp;<div><em>Stadsontwikkeling/Beheer_en_Operaties</em></div>&nbsp;<div style='text-align:Left;'><div><div><p><span style='font-weight:bold;'>Samenvatting:</span></p><p><span><span>Verkeersbord_punt bevat alle verkeersborden, met meer informatie itt tot polygonenlaag verkeersborden. </span></span></p><p><span style='font-weight:bold;'>Doel:</span></p><p><span>Localisatie van de verkeersborden. Kan gebruikt worden bij analyses van verkeerssituaties. </span></p><p><span style='font-weight:bold;'>Aanmaak:</span></p><p><span>Inventaris op basis van </span><span>uitgevoerde werkorders. I</span><span>npassing op grootschalige gebouwen en wegen.</span></p><p><span>Deze data wordt dagelijks bijgehouden</span><span>.</span></p></div></div></div> <br />&nbsp;Creatiedatum: 2005-11-01T00:00:00 <br />&nbsp;Update frequentie: dagelijks <br />&nbsp;Beheer: Joke Spoelders <br />&nbsp;Contact: joke.spoelders@antwerpen.be

  • Deze service bevat de trajecten van de fietssnelwegen op grondgebied van het Vlaams Gewest. Het is een bundeling van de data van de 5 provincies, waardoor de data gebiedsdekkend aangeboden wordt. De service bevat enkel de ligging (met enkele attributen zoals het F-nummer en de naam), maar geeft geen informatie over de befietsbaarheid van de trajecten. De data bevat dus zowel gerealiseerde als nog niet gerealiseerde fietssnelwegen.