From 1 - 10 / 21
  • Laag met bouwblok-gebruiksgroen (<0,5ha) Met bouwblok -gebruiksgroen bedoelen we - publiek toegankelijk gebruiksgroen kleiner dan 0,5 ha (of 5.000 m²): pocketparken, hanggroen, hondenloopzone, groene speelterreinen, publiek toegankelijk gebouwgroen, bijvoorbeeld pocketparkje Muntplein Dit bouwblok-gebruiksgroen krijgt een bereik van 150 m of 2 min. wandelen en is belangrijk in klimaat en hittestress. Deze datalaag wordt jaarlijks in januari geactualiseerd. (zie ook geodata-portaal - https://geoportaal.antwerpen.be/portal/home/search.html?q=gebruiksgroen , open geodata-portaal - http://portaal-stadantwerpen.opendata.arcgis.com/datasets?q=gebruiksgroen , becijferd in stad in cijfers - https://stadincijfers.antwerpen.be/Databank/Jive/?workspace_guid=2a54bdad-ab31-4539-a1c3-2f74d866a86a )

  • Laag met stadsdeel-gebruiksgroen (>10ha) Met stadsdeel-gebruiksgroen bedoelen we publiek toegankelijk gebruiksgroen groter dan 10 ha (of 100.000 m²): parken, pocketparken, hanggroen, fortgroen, hondenloopzone, stadsbos, speelbos, begraafplaats, groene speelterreinen, publiek toegankelijk gebouwgroen, bijvoorbeeld Stadspark, Rivierenhof, Spoor Noord. Dit stadsdeel-gebruiksgroen krijgt een bereik van 1.600 m of 20 min. wandelen. Deze datalaag wordt jaarlijks in januari geactualiseerd . (zie ook geodata-portaal - https://geoportaal.antwerpen.be/portal/home/search.html?q=gebruiksgroen , open geodata-portaal - http://portaal-stadantwerpen.opendata.arcgis.com/datasets?q=gebruiksgroen , becijferd in stad in cijfers - https://stadincijfers.antwerpen.be/Databank/Jive/?workspace_guid=1f7118b3-3140-469d-ae0d-c6d546203652 )

  • Laag met buurt-gebruiksgroen (> 0, 5ha) Met buurt-gebruiksgroen bedoelen we publiek toegankelijk gebruiksgroen groter dan 0,5 ha (of 5.000 m²): parken, pocketparken, hanggroen, fortgroen, hondenloopzone, stadsbos, speelbos, begraafplaats, groene speelterreinen, publiek toegankelijk gebouwgroen, bijvoorbeeld Vinkenparkje, Harmoniepark . Dit buurt-gebruiksgroen krijgt een bereik van 400 m of 5 min. wandelen. Deze datalaag wordt jaarlijks in januari geactualiseerd. (zie ook ( geodata-portaal - https://geoportaal.antwerpen.be/portal/home/search.html?q=gebruiksgroen , open geodata-portaal - http://portaal-stadantwerpen.opendata.arcgis.com/datasets?q=gebruiksgroen , becijferd in stad in cijfers - https://stadincijfers.antwerpen.be/Databank/Jive/?workspace_guid=2a54bdad-ab31-4539-a1c3-2f74d866a86a )

  • Laag met wijk-gebruiksgroen (>5ha) Met wijk-gebruiksgroen bedoelen we publiek toegankelijk gebruiksgroen groter dan 5 ha (of 50.000 m²): parken, pocketparken, hanggroen, fortgroen, hondenloopzone, stadsbos, speelbos, begraafplaats, groene speelterreinen, publiek toegankelijk gebouwgroen, bijvoorbeeld Mastvest, Steytelinckpark, Boekenbergpark . Dit wijk-gebruiksgroen krijgt een bereik van 800 m of 10 min. wandelen. Deze datalaag wordt jaarlijks in januari geactualiseerd. (zie ook geodata-portaal - https://geoportaal.antwerpen.be/portal/home/search.html?q=gebruiksgroen , open geodata-portaal - http://portaal-stadantwerpen.opendata.arcgis.com/datasets?q=gebruiksgroen , becijferd in stad in cijfers - https://stadincijfers.antwerpen.be/Databank/Jive/?workspace_guid=433f6447-f907-4f32-84f9-983bc01277a1 )

  • Laag met gebruiksgroen. Met gebruiksgroen bedoelen we: alle publiek toegankelijk gebruiksgroen zonder oppervlaktebeperking: parken, pocketparkjes, hanggroen, fortgroen, hondenloopzone, stadsbos, speelbos, begraafplaats, groene speelterreinen, publiek toegankelijk gebouwgroen Deze datalaag wordt jaarlijks in januari geactualiseerd. (zie ook geodata-portaal - https://geoportaal.antwerpen.be/portal/home/search.html?q=gebruiksgroen , open geodata-portaal - http://portaal-stadantwerpen.opendata.arcgis.com/datasets?q=gebruiksgroen , becijferd in stad in cijfers - https://stadincijfers.antwerpen.be/Databank/Jive/?workspace_guid=2a54bdad-ab31-4539-a1c3-2f74d866a86a )

  • Laag met gebruiksgroen. Met gebruiksgroen bedoelen we: alle publiek toegankelijk gebruiksgroen zonder oppervlaktebeperking: parken, pocketparkjes, hanggroen, fortgroen, hondenloopzone, stadsbos, speelbos, begraafplaats, groene speelterreinen, publiek toegankelijk gebouwgroen Deze datalaag wordt jaarlijks in januari geactualiseerd. (zie ook geodata-portaal - https://geoportaal.antwerpen.be/portal/home/search.html?q=gebruiksgroen , open geodata-portaal - http://portaal-stadantwerpen.opendata.arcgis.com/datasets?q=gebruiksgroen , becijferd in stad in cijfers - https://stadincijfers.antwerpen.be/Databank/Jive/?workspace_guid=2a54bdad-ab31-4539-a1c3-2f74d866a86a )

  • Laag met buurt-natuur, landbouw en water (>0,5ha). De laag toont de open ruimten die natuurlijk, agrarisch of water zijn en bovendien een recreatief medegebruik kennen. We bedoelen hiermee alles groter dan 0,5 ha (of 5.000 m²) (kleiner bestaat niet): - agrarisch of landbouwgroen, tenzij volledig ontoegankelijk - natuurlijk groen, tenzij volledig ontoegankelijk: bijvoorbeeld Hobokense Polder, Wolvenberg - water: bijvoorbeeld Galgenweel, Burchtse Weel, Dokken, Schelde Recreatief medegebruik wil zeggen dat deze ruimte beleefd, ervaren kan worden, via toegankelijke paden in of langsheen het gebied. Op deze toegankelijke paden zijn enkel passieve vormen van recreatie toegestaan. Deze datalaag wordt jaarlijks in januari geactualiseerd. (zie ook geodata-portaal - https://geoportaal.antwerpen.be/portal/home/search.html?q=belevingsgroen , open geodata-portaal - http://portaal-stadantwerpen.opendata.arcgis.com/datasets?q=belevingsgroen , becijferd in stad in cijfers - https://stadincijfers.antwerpen.be/Databank/Jive/?workspace_guid=1afba9b7-ae0e-442b-9a49-d82c97f7cf0f )

  • Laag met natuur, landbouw en water. De laag toont de open ruimten die natuurlijk, agrarisch of water zijn en bovendien een recreatief medegebruik kennen. - agrarisch of landbouwgroen, tenzij volledig ontoegankelijk - natuurlijk groen, tenzij volledig ontoegankelijk: bijvoorbeeld Hobokense Polder, Wolvenberg - water: bijvoorbeeld Galgenweel, Burchtse Weel, Dokken, Schelde Recreatief medegebruik wil zeggen dat deze ruimte beleefd, ervaren kan worden, via toegankelijke paden in of langsheen het gebied. Op deze toegankelijke paden zijn enkel passieve vormen van recreatie toegestaan. Deze datalaag wordt jaarlijks in januari geactualiseerd. (zie ook geodata-portaal - https://geoportaal.antwerpen.be/portal/home/search.html?q=belevingsgroen , open geodata-portaal - http://portaal-stadantwerpen.opendata.arcgis.com/datasets?q=belevingsgroen , becijferd in stad in cijfers - https://stadincijfers.antwerpen.be/Databank/Jive/?workspace_guid=0c05effa-be1e-412b-aa22-dddb6140306a )

  • Laag met wijk -natuur, landbouw en water (> 5 ha). De laag toont de open ruimten die natuurlijk, agrarisch of water zijn en bovendien een recreatief medegebruik kennen. We bedoelen hiermee alles groter dan 5 ha (of 5 0 .000 m²) (kleiner bestaat niet): - agrarisch of landbouwgroen, tenzij volledig ontoegankelijk - natuurlijk groen, tenzij volledig ontoegankelijk: bijvoorbeeld Hobokense Polder, Wolvenberg - water: bijvoorbeeld Galgenweel, Burchtse Weel, Dokken, Schelde Recreatief medegebruik wil zeggen dat deze ruimte beleefd, ervaren kan worden, via toegankelijke paden in of langsheen het gebied. Op deze toegankelijke paden zijn enkel passieve vormen van recreatie toegestaan. Deze datalaag wordt jaarlijks in januari geactualiseerd. (zie ook geodata-portaal - https://geoportaal.antwerpen.be/portal/home/search.html?q=belevingsgroen , open geodata-portaal - http://portaal-stadantwerpen.opendata.arcgis.com/datasets?q=belevingsgroen , becijferd in stad in cijfers - https://stadincijfers.antwerpen.be/Databank/Jive/?workspace_guid=f16b4824-78eb-44c9-ab5b-929f2f4c0006 )

  • Laag met stadsdeel -natuur, landbouw en water (> 10 ha). De laag toont de open ruimten die natuurlijk, agrarisch of water zijn en bovendien een recreatief medegebruik kennen. We bedoelen hiermee alles groter dan 10 ha (of 100 .000 m²) (kleiner bestaat niet): - agrarisch of landbouwgroen, tenzij volledig ontoegankelijk - natuurlijk groen, tenzij volledig ontoegankelijk: bijvoorbeeld Hobokense Polder, Wolvenberg - water: bijvoorbeeld Galgenweel, Burchtse Weel, Dokken, Schelde Recreatief medegebruik wil zeggen dat deze ruimte beleefd, ervaren kan worden, via toegankelijke paden in of langsheen het gebied. Op deze toegankelijke paden zijn enkel passieve vormen van recreatie toegestaan. Deze datalaag wordt jaarlijks in januari geactualiseerd. (zie ook geodata-portaal - https://geoportaal.antwerpen.be/portal/home/search.html?q=belevingsgroen , open geodata-portaal - http://portaal-stadantwerpen.opendata.arcgis.com/datasets?q=belevingsgroen , becijferd in stad in cijfers - https://stadincijfers.antwerpen.be/Databank/Jive/?workspace_guid=acf2b0ae-7c03-4063-af7d-fce0e4f731cf )