From 1 - 3 / 3
  • <DIV STYLE="text-align:Left;"><DIV><DIV><P><SPAN STYLE="font-weight:bold;">Doel:</SPAN></P><P><SPAN><SPAN>Overzicht van de verschillende soorten routes in het functioneel fietsroutenetwerk van Antwerpen.</SPAN></SPAN></P><P><SPAN /><SPAN /></P><P><SPAN STYLE="font-weight:bold;">Aanmaak:</SPAN></P><P><SPAN>Gebaseerd op het functioneel fietsroutenetwerk van de provincie Antwerpen en aangevuld met lokale fietsroutes.</SPAN><SPAN>Deze data werdt gekoppeld aan het wegenregister en vormt zo de laag.</SPAN></P><P><SPAN /></P></DIV></DIV></DIV>

  • <strong>sdedgeo.LAAG.FIETSROUTENETWERK</strong>&nbsp;<div></div>&nbsp;<div style='text-align:Left;'><div><div><p><span style='font-weight:bold;'>Doel:</span></p><p><span><span>Overzicht van de verschillende soorten routes in het functioneel fietsroutenetwerk van Antwerpen.</span></span></p><p><span /><span /></p><p><span style='font-weight:bold;'>Aanmaak:</span></p><p><span>Gebaseerd op het functioneel fietsroutenetwerk van de provincie Antwerpen en aangevuld met lokale fietsroutes.</span><span>Deze data werdt gekoppeld aan het wegenregister en vormt zo de laag.</span></p><p><span /></p></div></div></div>

  • De dataset "LF routes Vlaanderen" bevat de trajecten van de Lange Afstand Fietsroutes in Vlaanderen en Brussel. De brongegevens worden aangeleverd en onderhouden door vzw Grote Routepaden.