From 1 - 6 / 6
  • GIPOD innames en geplande mobiliteitshinder.

  • Samenvatting: Localisatie van alle markten op het grondgebied van de stad Antwerpen . De laag houdt niet rekening met tijdelijke locaties van de markten vanwege wegenwerken, maar gaat uit van de gangbare locatie Doel: De geo-laag geeft de exacte locatie van de markten weer en kan gebruikt worden in functie van ruimtelijke analyses in combinatie met andere informatie: spreiding, omgevingsanalyses, bereikbaarheid… Aanmaak: De inventarisatie gebeur t op basis van de gegevens van OS Bedrijvenloket . Er werd niet alleen gekeken naar de concrete lokatie, maar ook het niveau waarop de markt functioneert (lokaal, bovenlokaal), de marktdagen, het markttijdstip en de soort markt werden in beeld gebracht.

  • Samenvatting: Localisatie van alle markten op het grondgebied van de stad Antwerpen . De laag houdt niet rekening met tijdelijke locaties van de markten vanwege wegenwerken, maar gaat uit van de gangbare locatie Doel: De geo-laag geeft de exacte locatie van de markten weer en kan gebruikt worden in functie van ruimtelijke analyses in combinatie met andere informatie: spreiding, omgevingsanalyses, bereikbaarheid... Aanmaak: De inventarisatie gebeur t op basis van de gegevens van de dienst OS Bedrijvenloket . Er werd niet alleen gekeken naar de concrete lokatie, maar ook het niveau waarop de markt functioneert (lokaal, bovenlokaal), de marktdagen, het markttijdstip en de soort markt werden in beeld gebracht.

  • Samenvatting: Localisatie van alle foren op het grondgebied van de stad Antwerpen. Doel: De geolaag geeft de locatie van de foren weer zoals deze p laatsvinden (locatie en datums) en kan gebruikt worden in functie van ruimtelijke analyses in combinatie met andere informatie: spreiding, omgevingsanalyses, bereikbaarheid. Aanmaak: De inventarisatie gebeur t op basis van de gegevens van het Bedrijvenloket van OS/Business en Innovatie. Zowel de lokatie als de perioden wanneer de foren plaats vinden werden in beeld gebracht.

  • Samenvatting: Localisatie van alle foren op het grondgebied van de stad Antwerpen. Doel: De geolaag geeft de locatie van de foren weer zoals deze plaatsvinden (locatie en datums) en kan gebruikt worden in functie van ruimtelijke analyses in combinatie met andere informatie: spreiding, omgevingsanalyses, bereikbaarheid. Aanmaak: De inventarisatie gebeur t op basis van de gegevens van het Bedrijvenloket van OS/Business en innovatie . Zowel de lo c atie als de perioden wanneer de foren plaats vinden w or den in beeld gebracht.

  • GIPOD innames en geplande mobiliteitshinder.