From 1 - 2 / 2
  • De VMM voert volgende metingen uit van zware metalen: In fijn stof 9 meetplaatsen nabij industriegebieden (Genk, Hoboken, Beerse en Zelzate) 2 meetplaatsen in steden en agglomeraties (Antwerpen, Gent) 1 meetplaats in achtergrondgebied (Koksijde) In totale depositie 7 meetplaatsen in industriegebieden (Hoboken en Beerse) 2 achtergrondmeetplaatsen (Koksijde en Bonheiden) De metingen van zware metalen in totale depositie gebeuren vooral rond non-ferro metaalbedrijven en in achtergrondgebieden. In natte depositie 1 achtergrondmeetplaats (Koksijde)

  • De Europese grens- en streefwaarden gelden voor een jaargemiddelde concentratie. De toetsing aan grens- en streefwaarden en de rapportering van overschrijdingen gebeurt op het einde van een kalenderjaar. Op andere tijdstippen berekenen we het gemiddelde van de voorbije 365 dagen en voeren we een indicatieve toetsing uit.