From 1 - 3 / 3
  • Een nieuwe samengestelde DTM (Version 8) van de bathymetrische data in het Belgisch Continentaal Plat (BCP) is door de Vlaamse Hydrografie op 1 maart 2020 aangemaakt.De gridresolutie is 20x20m.Het vertikaal referentievlak is LAT (Lowest Astronomical Tide).De metadata van de dieptepeilingen, die gebruikt zijn voor de aanmaak van de samengestelde DTM (Version 8) van het BCP, is terug te vinden in het S57-formaat in de laag M_SREL.

  • Een nieuwe samengestelde DTM (Version 8) van de bathymetrische data in het Belgisch Continentaal Plat (BCP) is door de Vlaamse Hydrografie op 1 maart 2020 aangemaakt.De gridresolutie is 20x20m.Het vertikaal referentievlak is LAT (Lowest Astronomical Tide).De metadata van de dieptepeilingen, die gebruikt zijn voor de aanmaak van de samengestelde DTM (Version 8) van het BCP, is terug te vinden in het S57-formaat in de laag M_SREL.De samengestelde DTM (Version 8) kan via WCS gedownload worden in de volgende formaten: GeoTIFF, BAG, PNG, JPG en CSV.

  • De verkeersscheidingsstelsels in het Belgisch Continentaal Plat zijn internationaal vastgestelde scheepvaartroutes met gescheiden verkeersbanen voor het scheepvaartverkeer op de Noordzee.Georeferentie-informatie:- Alle data is horizontaal gerefereerd in ETRS89/WGS84. INSPIRE Annex I thema Vervoersnetwerken