From 1 - 2 / 2
  • Ruimtelijke spreiding van de seizoensoverlast voor bossen (AOT40ppb-bossen) (Vlaanderen, april-september 2014)

  • Verhoogde ozonconcentraties kunnen de groei van bomen beïnvloeden, de fotosynthesnelheid, de wortelvorming en het optreden van bladziekten. Voor de bescherming van ecosystemen werd in de vroegere ozonrichtlijn 2002/3/EG de parameter 'AOT40ppb' ingevoerd. Voor bossen wordt daarmee een toestandsindicator gedefinieerd, de seizoensoverlast. Deze indicator geeft het overschot weer boven 80 µg/m³ van alle ozonuurwaarden tussen 8 en 20 uur (Midden-Europese tijd) opgeteld tijdens de maanden april tot en met september. De indicator houdt dus zowel rekening met de mate als met de tijdsduur van de overschrijding.