From 1 - 10 / 114
  • &nbsp;<div></div>&nbsp;

  • <strong>TEKORTZ_BELEVINGSGROEN_WATER_STADSDEEL</strong>&nbsp;<div><em>Stadsontwikkeling/Ruimte</em></div>&nbsp;<div style='text-align:Left;'><div><div><p style='margin:0 0 1333 0;'><span><span>Laag met tekortzone van stadsdeel-belevingsgroen en water (&gt;10ha) op stadsdeelniveau (1.600m en 20 min. wandelen of 8 min. fietsen). De tekortzone is het woongebied dat het omgekeerde weergeeft van de bepaalde bereikzone.</span></span></p><p style='margin:0 0 0 0;'><span><span>Met stadsdeel-belevingsgroen en water bedoelen we:</span></span></p><p style='margin:0 0 0 0;'><span><span>- publiek toegankelijk gebruiksgroen groter dan 10 ha (of 100.000 m²): parken, pocketparken, hanggroen, fortgroen, hondenloopzone, stadsbos, speelbos, begraafplaats, groene speelterreinen, publiek toegankelijk gebouwgroen, bijvoorbeeld Stadspark, Rivierenhof, Spoor Noord</span></span></p><p style='margin:0 0 0 0;'><span><span>- agrarisch of landbouwgroen groter dan 10 ha (of 100.000 m²), tenzij volledig ontoegankelijk</span></span></p><p style='margin:0 0 0 0;'><span><span>- natuurlijk groen groter dan 10 ha (of 100.000 m²) tenzij volledig ontoegankelijk: bijvoorbeeld Hobokense Polder, Wolvenberg</span></span></p><p style='margin:0 0 1333 0;'><span><span>- onder voorwaarden toegankelijke sportterreinen, volkstuinen groter dan 5 ha (of 50.000 m²): bijvoorbeeld de voetbalclubterreinen en volkstuinen in Rivierenhof, Nachtegalen park, Fort 8, Leugenberg, het Rooi, Wilrijkse pleinen en ook de Antwerpse zoo, omdat die een bovenlokale/ stadsdeel uitstraling hebben</span></span></p><p style='margin:0 0 1333 0;'><span><span>- water groter dan 10 ha (of 100.000 m²): bijvoorbeeld Galgenweel, Burchtse Weel, Dokken, Schelde</span></span></p><p style='margin:0 0 0 0;'><span><span>Deze datalaag wordt jaarlijks in januari geactualiseerd, op voorwaarde dat de voorziening door de bevoegde sector/dienst jaarlijks wordt beheerd en geüpdate.</span></span></p><p style='margin:0 0 0 0;'><span><span>De voorziening kent een bepaald bereik op basis van loopafstand, rekening houdend met belangrijke barrières (water, ring, snelweg, het spoor,…) en veilige oversteekplaatsen voor zwakke weggebruikers (tunnels, bruggen, zebrapaden met verkeerslichten). Een buurt- en wijkvoorziening krijgt een loopafstand van resp. 400 meter en 800 meter (resp. 5 en 10 min. wandelen). Voorzieningen die op stadsdeel (district of postcode) functioneren, hebben een bereik van 1600 meter (20 min. wandelen of 8 min. fietsen). In combinatie met de tekortzone geeft deze laag een beeld van de ruimtelijke spreiding van deze voorziening. Het beleid kan hiermee een evenwichtige ruimtelijke spreiding van de voorziening op basis van wandelafstand plannen.</span></span></p><p><span /></p></div></div></div> <br />&nbsp;Revisiedatum: 2022-01-01T00:00:00 <br />&nbsp;Beheer: Virge Smets <br />&nbsp;Contact: virgesmets@antwerpen.be

  • &nbsp;<div></div>&nbsp;

  • <DIV STYLE="text-align:Left;"><DIV><DIV><P STYLE="margin:0 0 1333 0;"><SPAN><SPAN>Laag met tekortzone van stadsdeel-belevingsgroen (&gt;10ha) op stadsdeelniveau (1.600m en 20 min. wandelen of 8 min. fietsen). De tekortzone is het woongebied dat het omgekeerde weergeeft van de bepaalde bereikzone.</SPAN></SPAN></P><P STYLE="margin:0 0 0 0;"><SPAN><SPAN>Met stadsdeel-belevingsgroen bedoelen we:</SPAN></SPAN></P><P STYLE="margin:0 0 0 0;"><SPAN><SPAN>- publiek toegankelijk gebruiksgroen groter dan 10 ha (of 100.000 m²): parken, pocketparken, hanggroen, fortgroen, hondenloopzone, stadsbos, speelbos, begraafplaats, groene speelterreinen, publiek toegankelijk gebouwgroen, bijvoorbeeld Stadspark, Rivierenhof, Spoor Noord</SPAN></SPAN></P><P STYLE="margin:0 0 0 0;"><SPAN><SPAN>- agrarisch of landbouwgroen groter dan 10 ha (of 100.000 m²), tenzij volledig ontoegankelijk</SPAN></SPAN></P><P STYLE="margin:0 0 0 0;"><SPAN><SPAN>- natuurlijk groen groter dan 10 ha (of 100.000 m²) tenzij volledig ontoegankelijk: bijvoorbeeld Hobokense Polder, Wolvenberg</SPAN></SPAN></P><P STYLE="margin:0 0 1333 0;"><SPAN><SPAN>- onder voorwaarden toegankelijke sportterreinen, volkstuinen groter dan 5 ha (of 50.000 m²): bijvoorbeeld de voetbalclubterreinen en volkstuinen in Rivierenhof, Nachtegalen park, Fort 8, Leugenberg, het Rooi, Wilrijkse pleinen en ook de Antwerpse zoo, omdat die een bovenlokale/ stadsdeel uitstraling hebben</SPAN></SPAN></P><P STYLE="margin:0 0 0 0;"><SPAN><SPAN>Deze datalaag wordt jaarlijks in januari geactualiseerd, op voorwaarde dat de voorziening door de bevoegde sector/dienst jaarlijks wordt beheerd en geüpdate.</SPAN></SPAN></P><P STYLE="margin:0 0 0 0;"><SPAN><SPAN>De voorziening kent een bepaald bereik op basis van loopafstand, rekening houdend met belangrijke barrières (water, ring, snelweg, het spoor,…) en veilige oversteekplaatsen voor zwakke weggebruikers (tunnels, bruggen, zebrapaden met verkeerslichten). Een buurt- en wijkvoorziening krijgt een loopafstand van resp. 400 meter en 800 meter (resp. 5 en 10 min. wandelen). Voorzieningen die op stadsdeel (district of postcode) functioneren, hebben een bereik van 1600 meter (20 min. wandelen of 8 min. fietsen). In combinatie met de tekortzone geeft deze laag een beeld van de ruimtelijke spreiding van deze voorziening. Het beleid kan hiermee een evenwichtige ruimtelijke spreiding van de voorziening op basis van wandelafstand plannen.</SPAN></SPAN></P><P><SPAN /></P></DIV></DIV></DIV>

  • <DIV STYLE="text-align:Left;"><DIV><DIV><P><SPAN>Laag met tekortzone van bakkers op buurtniveau (400m en 5 min. wandelen). De tekortzone is het woongebied dat het omgekeerde weergeeft van de bepaalde bereikzone.</SPAN><SPAN /><SPAN /></P><P STYLE="margin:0 0 1333 0;"><SPAN><SPAN>Deze datalaag wordt jaarlijks in januari geactualiseerd, op voorwaarde dat de voorziening door de bevoegde sector/dienst jaarlijks wordt beheerd en geüpdate.</SPAN></SPAN></P><P><SPAN>De voorziening kent een bepaald bereik op basis van loopafstand, rekening houdend met belangrijke barrières (water, ring, snelweg, het spoor, ...) en veilige oversteekplaatsen voor zwakke weggebruikers (tunnels, bruggen, zebrapaden met verkeerslichten). Een buurt- en wijkvoorziening krijgt een loopafstand van resp. 400 meter en 800 meter (resp. 5 en 10 min. wandelen). Voorzieningen die op stadsdeel (district of postcode) functioneren, hebben een bereik van 1600 meter (20 min. wandelen of 8 min. fietsen). In combinatie met de tekortzone geeft deze laag een beeld van de ruimtelijke spreiding van deze voorziening. Het beleid kan hiermee een evenwichtige ruimtelijke spreiding van de voorziening op basis van wandelafstand plannen.</SPAN></P><P><SPAN /></P></DIV></DIV></DIV>

  • <DIV STYLE="text-align:Left;"><DIV><DIV><P><SPAN>Laag met bereikzone van waterbushaltes op wijkniveau (1.000m en 15 min. wandelen</SPAN><SPAN /><SPAN>of 5 min. fietsen), maar zonder rekening te houden met barrieres (concentrische buffers).</SPAN></P><P><SPAN>Deze datalagen worden jaarlijks in januari geactualiseerd, op voorwaarde dat de voorziening door de bevoegde sector/dienst jaarlijks wordt beheerd en geüpdate.Deze laag geeft een beeld van de ruimtelijke spreiding van deze voorziening. Deze laag geeft een beeld van de regionale/ bovenlokale bereikbaarheid en wordt gebruikt voor de locatie van bovenlokale voorzieningen. </SPAN></P></DIV></DIV></DIV>

  • <DIV STYLE="text-align:Left;"><DIV><DIV><P STYLE="margin:0 0 0 0;"><SPAN>Laag met tekortzone van gebruiksgroen zowel op bouwblokniveau (kleiner dan 0,5 ha) (150m en 2 min. wandelen) als op buurtniveau (groter dan 0,5ha) (400m en 5 min. wandelen). </SPAN></P><P STYLE="margin:0 0 0 0;"><SPAN><SPAN>De tekortzone is het woongebied dat het omgekeerde weergeeft van de bepaalde bereikzone.</SPAN></SPAN></P><P STYLE="margin:0 0 0 0;"><SPAN>Met bouwblok- en buurt-gebruiksgroen bedoelen we:</SPAN></P><P STYLE="margin:0 0 0 0;"><SPAN><SPAN>- publiek toegankelijk gebruiksgroen: parken, pocketparken, hanggroen, fortgroen, hondenloopzone, stadsbos, speelbos, begraafplaats, groene speelterreinen, publiek toegankelijk gebouwgroen</SPAN></SPAN></P><P STYLE="margin:0 0 0 0;"><SPAN>- bouwblok (kleiner dan 0,5 ha of 5.000m²): bijvoorbeeld groen rond Sint-Pauluskerk</SPAN></P><P STYLE="margin:0 0 0 0;"><SPAN>- buurt (groter dan 0,5 ha of 5.000m²): bijvoorbeeld Harmoniepark</SPAN></P><P STYLE="margin:0 0 0 0;"><SPAN><SPAN>Deze datalaag wordt jaarlijks in januari geactualiseerd, op voorwaarde dat de voorziening door de bevoegde sector/dienst jaarlijks wordt beheerd en geüpdate.</SPAN></SPAN></P><P STYLE="margin:0 0 0 0;"><SPAN>De voorziening kent een bepaald bereik op basis van loopafstand, rekening houdend met belangrijke barrières (water, ring, snelweg, het spoor,…) en veilige oversteekplaatsen voor zwakke weggebruikers (tunnels, bruggen, zebrapaden met verkeerslichten). Een buurt- en wijkvoorziening krijgt een loopafstand van resp. 400 meter en 800 meter (resp. 5 en 10 min. wandelen). </SPAN><SPAN><SPAN>Voorzieningen die op stadsdeel (district of postcode) functioneren, hebben een bereik van 1600 meter (20 min. wandelen of 8 min. fietsen). In combinatie met de tekortzone geeft deze laag een beeld van de ruimtelijke spreiding van deze voorziening. Het beleid kan hiermee een evenwichtige ruimtelijke spreiding van de voorziening op basis van wandelafstand plannen.</SPAN></SPAN></P></DIV></DIV></DIV>

  • <DIV STYLE="text-align:Left;"><DIV><DIV><P><SPAN>Laag met bereikzone van bakkers op buurtniveau (400m en 5 min. wandelen).</SPAN><SPAN /><SPAN><SPAN>(</SPAN></SPAN><SPAN>zie ook </SPAN><A href="https://geoportaal.antwerpen.be/portal/home/search.html?q=bakker"><SPAN><SPAN>geodata-portaal</SPAN></SPAN></A><SPAN><SPAN>, </SPAN></SPAN><A href="http://portaal-stadantwerpen.opendata.arcgis.com/datasets?q=bakker"><SPAN><SPAN>open geodata-portaal</SPAN></SPAN></A><SPAN><SPAN>), becijferd in </SPAN></SPAN><A href="https://stadincijfers.antwerpen.be/Databank/Jive/?workspace_guid=29990ed0-a48c-4e1d-8ad0-ca1d3c2bf67d"><SPAN><SPAN>stad in cijfers</SPAN></SPAN></A><SPAN><SPAN>)</SPAN></SPAN></P><P STYLE="margin:0 0 1333 0;"><SPAN>Deze datalaag wordt jaarlijks in januari geactualiseerd, op voorwaarde dat de voorziening door de bevoegde sector/dienst jaarlijks wordt beheerd en geüpdate.</SPAN></P><P STYLE="margin:0 0 1333 0;"><SPAN /><SPAN /><SPAN>De voorziening kent een bepaald bereik op basis van loopafstand, rekening houdend met belangrijke barrières (water, ring, snelweg, het spoor, ...) en veilige oversteekplaatsen voor zwakke weggebruikers (tunnels, bruggen, zebrapaden met verkeerslichten).</SPAN></P><P STYLE="margin:0 0 0 0;"><SPAN><SPAN>- </SPAN></SPAN><SPAN STYLE="font-weight:bold;"><SPAN>bouwblok</SPAN></SPAN><SPAN><SPAN>voorziening: 150 meter of 2 minuten wandelen</SPAN></SPAN></P><P STYLE="margin:0 0 0 0;"><SPAN><SPAN>- </SPAN></SPAN><SPAN STYLE="font-weight:bold;"><SPAN>buurt</SPAN></SPAN><SPAN><SPAN>voorziening: 400 meter of 5 minuten wandelen</SPAN></SPAN></P><P STYLE="margin:0 0 0 0;"><SPAN><SPAN>- </SPAN></SPAN><SPAN STYLE="font-weight:bold;"><SPAN>wijk</SPAN></SPAN><SPAN><SPAN>voorziening: 800 meter of 10 minuten wandelen/ 1.000 meter of 15 minuten wandelen</SPAN></SPAN></P><P STYLE="margin:0 0 1333 0;"><SPAN><SPAN>- </SPAN></SPAN><SPAN STYLE="font-weight:bold;"><SPAN>stadsdeel</SPAN></SPAN><SPAN><SPAN>voorziening: 1.600 meter of 20 minuten wandelen of 10 minuten fietsen/ 2.400 meter of 30 minuten wandelen of 15 minuten fietsen.</SPAN></SPAN></P><P STYLE="margin:0 0 1333 0;"><SPAN>In totaal krijgen zo’n 50-tal lokale woonondersteunende voorzieningen bereikzones.</SPAN><SPAN /><SPAN /></P><P STYLE="margin:0 0 1333 0;"><SPAN>In combinatie met de tekortzone geeft deze laag een beeld van de ruimtelijke spreiding van deze voorziening. Het beleid kan hiermee een evenwichtige ruimtelijke spreiding van de voorziening op basis van wandelafstand plannen.</SPAN></P></DIV></DIV></DIV>

  • <strong>TEKORTZ_BELEVINGSGROEN_WATER_PLEIN_BUURT</strong>&nbsp;<div><em>Stadsontwikkeling/Ruimte</em></div>&nbsp;<div style='text-align:Left;'><div><div><p style='margin:0 0 0 0;'><span>Laag met tekortzone van buurt-belevingsgroen</span><span>, water</span><span>en -pleinen (&gt;0,5ha) op buurtniveau (400m en 5 min. wandelen). </span></p><p style='margin:0 0 0 0;'><span>De tekortzone is het woongebied dat het omgekeerde weergeeft van de bepaalde bereikzone.</span></p><p style='margin:0 0 0 0;'><span>Met buurt-belevingsgroen</span><span>, water</span><span>en -pleinen bedoelen we:</span></p><p style='margin:0 0 0 0;'><span><span>- publiek toegankelijk gebruiksgroen groter dan 0,5 ha (of 5.000 m²): parken, pocketparken, hanggroen, fortgroen, hondenloopzone, stadsbos, speelbos, begraafplaats, groene speelterreinen, publiek toegankelijk gebouwgroen, bijvoorbeeld Vinkenparkje, Harmoniepark</span></span></p><p style='margin:0 0 0 0;'><span><span>- agrarisch of landbouwgroen groter dan 0,5 ha (of 5.000 m²), tenzij volledig ontoegankelijk</span></span></p><p style='margin:0 0 0 0;'><span /><span /><span /><span><span>- natuurlijk groen groter dan 0,5 ha (of 5.000 m²) tenzij volledig ontoegankelijk: bijvoorbeeld Hobokense Polder, Wolvenberg</span></span><span /><span /><span /></p><p style='margin:0 0 0 0;'><span><span>- water groter dan 0,5 ha (of 5.000 m²) bijvoorbeeld Galgenweel, Burchtse Weel, Dokken, Schelde</span></span></p><p style='margin:0 0 0 0;'><span><span>- publiek toegankelijke verharde ruimten groter dan 0,5 ha (of 5.000m²): pleinen, groene pleinen, sportterreinen (NIET: wegen, voetpaden en fietspaden), bijvoorbeeld Dageraadplaats, Grote Markt, Theaterplein</span></span></p><p style='margin:0 0 0 0;'><span>Deze datalaag wordt jaarlijks in januari geactualiseerd, op voorwaarde dat de voorziening door de bevoegde sector/dienst jaarlijks wordt beheerd en geüpdate.</span></p><p style='margin:0 0 0 0;'><span>De voorziening kent een bepaald bereik op basis van loopafstand, rekening houdend met belangrijke barrières (water, ring, snelweg, het spoor,…) en veilige oversteekplaatsen voor zwakke weggebruikers (tunnels, bruggen, zebrapaden met verkeerslichten). Een buurt- en wijkvoorziening krijgt een loopafstand van resp. 400 meter en 800 meter (resp. 5 en 10 min. wandelen). Voorzieningen die op stadsdeel (district of postcode) functioneren, hebben een bereik van 1600 meter (20 min. wandelen of 8 min. fietsen). In combinatie met de tekortzone geeft deze laag een beeld van de ruimtelijke spreiding van deze voorziening. Het beleid kan hiermee een evenwichtige ruimtelijke spreiding van de voorziening op basis van wandelafstand plannen.</span></p></div></div></div> <br />&nbsp;Creatiedatum: 2018-01-01T00:00:00 <br />&nbsp;Publicatiedatum: 2018-01-01T00:00:00 <br />&nbsp;Revisiedatum: 2022-01-01T00:00:00 <br />&nbsp;Update frequentie: annually <br />&nbsp;Beheer: Virge Smets <br />&nbsp;Contact: virge.smets@antwerpen.be

  • <DIV STYLE="text-align:Left;"><DIV><DIV><P><SPAN>Laag met tekortzone van speelterreinen zowel op op bouwblokniveau (150m en 2 min. wandelen) (speelterreinen kleiner dan 500m² en minder dan of gelijk aan 5 speeltoestellen) en de andere speelterreinen op buurtniveau (400m en 5 min. wandelen). De tekortzone is het woongebied dat het omgekeerde weergeeft van de bepaalde bereikzone.</SPAN></P><P STYLE="margin:0 0 1333 0;"><SPAN><SPAN>Deze datalaag wordt jaarlijks in januari geactualiseerd, op voorwaarde dat de voorziening door de bevoegde sector/dienst jaarlijks wordt beheerd en geüpdate.</SPAN></SPAN></P><P><SPAN>De voorziening kent een bepaald bereik op basis van loopafstand, rekening houdend met belangrijke barrières (water, ring, snelweg, het spoor, ...) en veilige oversteekplaatsen voor zwakke weggebruikers (tunnels, bruggen, zebrapaden met verkeerslichten). </SPAN><SPAN>Een buurt- en wijkvoorziening krijgt een loopafstand van resp. 400 meter en 800 meter (resp. 5 en 10 min. wandelen). Voorzieningen die op stadsdeel (district of postcode) functioneren, hebben een bereik van 1600 meter (20 min. wandelen of 8 min. fietsen). De tekortzone van de voorziening geeft die woongebieden (inclusief de geplande woongebieden) weer die buiten het bereik (400 of 800m en 1600m) van een voorziening vallen. Om de tekortzone weg te werken zouden nieuwe voorzieningen in de nabijheid van deze tekortzone ingeplant moeten worden. Het beleid kan hiermee een evenwichtige ruimtelijke spreiding van voorzieningen op basis van wandelafstand plannen.</SPAN></P></DIV></DIV></DIV>