From 1 - 3 / 3
  • De VMM voert volgende metingen uit van zware metalen: In fijn stof 9 meetplaatsen nabij industriegebieden (Genk, Hoboken, Beerse en Zelzate) 2 meetplaatsen in steden en agglomeraties (Antwerpen, Gent) 1 meetplaats in achtergrondgebied (Koksijde) In totale depositie 7 meetplaatsen in industriegebieden (Hoboken en Beerse) 2 achtergrondmeetplaatsen (Koksijde en Bonheiden) De metingen van zware metalen in totale depositie gebeuren vooral rond non-ferro metaalbedrijven en in achtergrondgebieden. In natte depositie 1 achtergrondmeetplaats (Koksijde)

  • Deze indicator brengt de lozingen van zware metalen in industrieel afvalwater in beeld. Het gaat met name om arseen (As), cadmium (Cd), chroom (Cr), koper (Cu), kwik (Hg), nikkel (Ni), lood (Pb) en zink (Zn) . Het betreft hier lozingen ter hoogte van het bedrijfsterrein, er wordt dus geen rekening gehouden met eventuele zuivering op een openbare RWZI. Die lozingen worden ook bruto-emissies genoemd.

  • Metalen zijn per definitie niet afbreekbaar en (bio)accumuleren in het aquatisch milieu. Een aantal ervan is essentieel voor diverse biochemische processen in organismen. Bij hogere concentraties kunnen ze toxisch worden voor waterorganismen. Metalen komen in oppervlaktewater in opgeloste en in gebonden vorm voor. De opgeloste concentraties zijn ecologisch relevanter want in die vorm worden ze gemakkelijker opgenomen door aquatische organismen. Vandaar dat sinds 2010 de opgeloste concentraties gemeten worden en dat de milieukwaliteitsnormen voor oppervlaktewater voor de opgeloste vorm gelden. Naast de toets aan de norm worden hier ook de resultaten van een statistische trendanalyse per meetplaats gerapporteerd.