From 1 - 3 / 3
  • Het vlakvormig grondgebruik van de ruilverkaveling WILLEBRINGEN, opgenomen in het najaar van 1997. Naast de attributen die beschreven zijn bij de data definitie bevat deze laag ook informatie over het al dan niet voorkomen van erosie en sedimentatie.

  • Assen van wegen van de ruilverkaveling Willebingen (toestand voor ruilverkaveling), opgemaakt in 1997. De code voor de administratieve wegen zoals beschreven in de data-definitie werd niet opgenomen. Bijkomend werd opgenomen tot welke wandel-, fiets- of autoroute de wegen behoren.

  • de hoogtelijnen met een hoogtelijninterval van 2.5 m voor de ruilverkaveling Willebringen