From 1 - 5 / 5
  • In opdracht van AMINAL, afd. water is een methodologie ontwikkeld voor het inventariseren van grachtenstelsels en daaraan gekoppeld het opmaken van een databank. Deze methode werd geïmplementeerd in fase 2 van het project: Inventarisatie van grachten voor een aantal middelgrote stroomgebieden (de Grote Laak, de Molenbeek te Wetteren, de Molenbeek Erpe-Mere, de Zwalm en de Velp). Aanbevolen schaal 1/10.000.

  • Deel van de basiskaart, nl. de wateroppervlakken ( polygonen ) die in een andere polygoon liggen van het gebied Sint-Maartensheide, onderdeel van het landinrichtingsproject Noordoost - Limburg

  • Polygonencover met de wateroppervlakken en droge depressies die binnen een perceel liggen van het gebied Abeekvallei deel 1, onderdeel van het landinrichtingsproject Noordoost-Limburg

  • Basiskaart met gebruikspercelen, wegen, waterlopen, bermen,... en gekoppelde informatie van het gebied Hemelrijk, onderdeel van het landinrichtingsproject Noordoost - Limburg

  • In deze layer werden de gebieden uit de morfologische layer (Mens en Ruimte 1993) gegroepeerd die grote wateroppervlakten aanduiden.