From 1 - 8 / 8
  • Kustlijn, het droogvallend zeegebied, laagwaterlijn en havendammen.

  • Dataset van Maritieme datalagen en dieptemodel - Belgisch Continentaal Plat, Kanaal Gent-Terneuzen, Westerschelde en Zeeschelde.Volgende maritieme datalagen zijn voorzien: • Ankerplaatsen • Ankergebieden • Basislijn • 3-Mijl grens • 12-Mijl grens • 24-Mijl grens • Maritieme grens BCP • Verkeersscheidingsstelsel • Verkeersroutes • Baggergeulen • Wrakken en obstructies • Obstructiezone • Windmolens • Windmolenparken • Geografische namen • Boeien • Boeien extra • Meetpalen • Offshore platform • Herkenningspunten • Kabels en pijpleidingen • Kustlijn • Baggerstortvakken • Zand- en grindontginningsgebieden • Akoestische referentiezone • Militaire zones • Natuurbeschermingsgebieden • Dieptegegevens • Bathymetrisch gridEen nieuwe samengestelde DTM (Version 9) van de bathymetrische data in het Belgisch Continentaal Plat (BCP) is door de Vlaamse Hydrografie in op 12 april 2021 aangemaakt. De gridresolutie is 20x20m. Het verticaal referentievlak is LAT (Lowest Astronomical Tide).

  • De verkeersscheidingsstelsels in het Belgisch Continentaal Plat zijn internationaal vastgestelde scheepvaartroutes met gescheiden verkeersbanen voor het scheepvaartverkeer op de Noordzee.Georeferentie-informatie:- Alle data is horizontaal gerefereerd in ETRS89/WGS84. INSPIRE Annex I thema Vervoersnetwerken

  • De Vlaamse banken zijn een groep zandbanken grotendeels gelegen in het Belgische deel van de Noordzee.Georeferentie-informatie:- Alle data is horizontaal gerefereerd in ETRS89/WGS84.INSPIRE Annex I thema Geografische namen

  • Drie speciale beschermingszones voor vogels: * een zone voor Koksijde, genaamd "SBZ 1" * een zone voor Oostende, genaamd "SBZ 2" * een zone voor Zeebrugge, genaamd "SBZ 3"Een speciale zone voor natuurbehoud: * een zone genaamd "Trapegeer-Stroombankgebied" * de zone «Trapegeer-Stroombank» is uitgebreid tot een nieuwe zone "Vlaamse Banken"Een gericht marien reservaat: * in de zeegebieden wordt een gericht marien reservaat ingesteldGeoreferentie-informatie:- Alle data is horizontaal gerefereerd in ETRS89/WGS84.INSPIRE Annex I thema Beschermingsgebieden

  • Bathymetrie vanaf strand tot ca. 1.5 km in zee.

  • Basislijn België: de laagwaterlijn (0-meter dieptelijn) en uiteinden van de permanente havenwerken welke buiten de laagwaterlijn uitsteken. Maritieme grenzen België: grenslijn van de Belgische territoriale zee en het Belgisch Continentaal Plat met respectievelijk Nederland, Verenigd Koninkrijk en Frankrijk.Territoriale zone België: de wateren bedoeld vanaf de basislijn tot 12 zeemijl (iets meer dan 22 kilometer), gemeten vanaf de laagwaterlijn. In deze zone bepaalt België zelf de wetten en oefent zelf de rechtspraak uit.Georeferentie-informatie:- Alle data is horizontaal gerefereerd in ETRS89/WGS84.- Basislijn is bepaald op basis van peilingen daterende van februari tot en met oktober 2014 ten opzichte van LAT. INSPIRE Annex I thema Administratieve eenheden

  • Het zwevend sediment op de vooroever : reeks van multispectrale opnames (5 tijdstippen gedurende halve dag (1 getijcyclus)) die bewerkt worden tot een film waarop de beweging van het sediment (slib),1 meter onder het wateroppervlak, in functie van het getij, kan gevolgd worden.