From 1 - 2 / 2
  • De CAI is een verzameling van alle archeologische waarnemingen gemeld aan of verzameld door het instituut voor het archeologisch patrimonium.

  • "Digitale data voor het Vlaamse verleden. Naar een geïntegreerd archeologisch archief". Samenwerking tussen de Universiteit Gent en de Katholieke Universiteit Leuven. Per vindplaats worden volgende attributen beschreven : ligging - bron - materiaal - chronologie - interpretatie - bibliografie. De vindplaatsen zijn opgeslagen in het Lambert coördinaatsysteem.