Keyword

VMM

2771 record(s)
 
Type of resources
Metadata standard
standardName
Available actions
Service types
flanderskeyword
Provided by
status
Topics
Keywords
Contact for the resource
Years
Formats
protocol
domain
Representation types
Update frequencies
Scale 1:
Resolution
INSPIRE themes
From 1 - 10 / 2771
  • In de Databank Ondergrond Vlaanderen zijn verschillende grondwatermeetnetten opgenomen. Deze meetnetten staan in functie van uitgebreide monitoringprogramma’s met de bedoeling een goed beeld te krijgen van de beschikbare grondwaterkwantiteit en grondwaterkwaliteit van de watervoerende lagen in Vlaanderen. Deze kaartlaag toont alle watermonsters die in de meetnetten opgenomen zijn.

  • The "VMM - Rat control occurrences in Flanders, Belgium" dataset is an occurrence dataset published by Flanders Environment Agency (VMM). The dataset is assembled by the VMM to monitor and control pest organisms in Flanders from 2016 onwards. It mainly includes observations of muskrats and brown rats, but other animal and plant pest species are included as well. Here it is published as a standardized Darwin Core Archive and includes for each occurrence record: an occurrenceID, scientific name, number of individuals (optional), date and location. Issues with the dataset can be reported at https://github.com/riparias/vmm-rattenapp-occurrences/issues. We have released this dataset under a Creative Commons Attribution license. We would appreciate it if you follow the INBO norms for data use (https://www.inbo.be/en/norms-data-use) when using the data. If you have any questions regarding this dataset, don't hesitate to contact us via the contact information provided in the metadata or via opendata@inbo.be.

  • Deze polygoon geeft een gebied weer waar de resultaten van het project H3O - De Voorkempen een hoge onzekerheid hebben.

  • Deze polygoon geeft het modelgebied weer van het project H3O - De Voorkempen.

  • Deze puntenkaart geeft de boringen weer die binnen het project H3O - De Voorkempen voor het model van de modeléénheid Lid van Poederlee (Lillo Formatie) gebruikt zijn.

  • Deze puntenkaart geeft de boringen weer die binnen het project H3O - De Voorkempen voor het model van de modeléénheid Zand van Kattendijk gebruikt zijn.

  • Deze puntenkaart geeft de boringen weer die binnen het project H3O - De Voorkempen voor het model van de modeléénheid Formatie van Ravels gebruikt zijn.

  • Deze puntenkaart geeft de boringen weer die binnen het project H3O - De Voorkempen voor het model van de modeléénheid Leden van Oorderen en Luchtbal (Lillo Formatie) gebruikt zijn.

  • Deze polygoon geeft een gebied weer waar de resultaten van het project H3O - De Voorkempen een hoge onzekerheid hebben.

  • Deze puntenkaart geeft de boringen weer die binnen het project H3O - De Voorkempen voor het model van de modeléénheid Bartoon Aquitardsysteem gebruikt zijn.