From 1 - 1 / 1
  • Samenvatting: Overzicht van de gebieden waarbinnen een voorkooprecht kan of kon uitgeoefend worden op basis van decretale wetgeving Vlaasme Wooncode , met specificatie per begunstigde. Doel: Opladen van gebieden waar de potentiëel begunstigden een recht van voorkoop kunenn laten gelden, via de AGIV-RVV-portaalsite, naar het VLM voorkooploket. Aanmaak: Maandelijks, op basis van het leegstandsregister