From 1 - 10 / 12
  • De evoluties voor de verschillende afvalverzamelings- en afvalverwerkingsinstallaties zoals ze vervat zijn in het Afvalstoffenplan 1991-1995 van OVAM.

  • Provincies.

  • Recreatiegebieden. Meer informatie: zie MINA-rapport, Leren om te keren, 1994, hfst IV.9.

  • Niet meer informatie bekend.

  • In deze layerwerden de gebieden uit de morfologische layer (Mens en Ruimte 1993) gegroepeerd die moeilijk onder 1 noemer ingedeeld kunnen worden, alsook de gebieden, die door de data-aanmaker opgenomen werden, maar niet echt louter morfologisch zijn (bijv. kerkhoven), en dit zowel in stedelijk als niet stedelijk gebied. Doel: Structuurplan Vlaanderen.

  • Bevaarbaar tot 600 ton werd door Mens en Ruimte (1993) gedigitaliseerd. De rest werd aangevuld door het Databankbeheer. Doel: Structuurplan Vlaanderen.

  • De Groene Hoofdstructuur is een samenhangend en georganiseerd geheel van gebieden waarin een meer intensief beleid inzake behoud en ontwikkeling van de natuur aangewezen is. Doel: Structuurplan Vlaanderen.

  • Fusiegemeenten 1991. Doel: Structuurplan Vlaanderen.

  • Erosiegevoelige zones. Doel: Structuurplan Vlaanderen.

  • Drinkwatergebieden. Doel: structuurplan Vlaanderen.