From 1 - 2 / 2
  • Departement Omgeving heeft de volgende taken: de realisatie van een kwaliteitsvol leefmilieu, waarin op een duurzame wijze wordt gebruik gemaakt van diverse voorraden en van de beschikbare ruimte de ontwikkeling van een geïntegreerd omgevingsbeleid (ruimte, leefmilieu, natuur en energie) dat gericht is op de beleidsvoorbereiding en -implementatie, draagvlakverbreding, handhaving van de regelgeving en beleidsevaluatie samenwerking met steden, gemeenten en provincies voor het lokale omgevingsbeleid. Steden en gemeenten zijn het eerste aanspreekpunt voor de burger. Het departement bestaat uit volgende entiteiten: Beleidsontwikkeling en juridische ondersteuning Data- en informatiebeheer & digitale maatschappij Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning e, -projecten Handhaving Omgevingsbeleid voor energie, klimaat en groene economie Partnerschappen met besturen en maatschappij Strategie, internationaal beleid en Dierenwelzijn Vlaams Planbureau voor Omgeving

  • Met de GeefPersoon 02.00 dienst is het mogelijk om persoonsgerelateerde gegevens op te vragen uit de database van het omgevingsloket bij het Departement Omgeving.