Keyword

Roerdalslenk

345 record(s)
 
Type of resources
Metadata standard
standardName
Available actions
flanderskeyword
Provided by
status
Topics
Keywords
Contact for the resource
Years
Formats
protocol
domain
Representation types
Scale 1:
Resolution
INSPIRE themes
From 1 - 10 / 345
  • Deze lagen geven de hoogte van de top (mTAW) van de 20 geologische eenheden.

  • Deze laag geeft de hoogte van de top (mTAW) van IE-z-1.

  • Deze lijnen geven de locaties van de breuken die de basis van de kleilagen snijden weer.

  • Dit deel van H3O-Roerdalslenk, 'H3O-Roerdalslenk - Hydrogeologie' omvat in totaal de kans op voorkomen, de breuken, de hoogte van de top, de dikte en de hoogte van de basis van de 62 modeleenheden die samen het hydrogeologische lagenmodel vormen.

  • Deze laag geeft de dikte (m) weer van BX-z-1.

  • H3O-Roerdalslenk is een (hydro)geologisch 3-dimensionaal model van de ondergrond van de Roerdalslenk. Het grensoverschrijdende karakter van de modellering staat centraal. Daarbij werden de Cenozoïsche (Quartaire, Neogene en Paleogene) afzettingen in het Nederlands Limburgse, het zuidoostelijk Noord-Brabantse en het Vlaamse deel van de Roerdalslenk gemodelleerd. Het H3O-project leidde tot één geologisch en één hydrogeologisch model van het Cenozoïcum en de breuken in het projectgebied zijn in de vorm van 3D breukvlakken vastgelegd. Zowel in deze modellen als tussen deze breukvlakken komen nu langs de Belgisch-Nederlandse grens geen aansluitingsproblemen meer voor. Daarnaast werd een correlatie tussen Belgische en Nederlandse lithostratigrafische eenheden uitgevoerd ten behoeve van de (hydro) geologische modellering van de ondergrond. Door deze correlaties vormen de geologische en hydrogeologische interpretaties en modellen een onderling consistent geheel. De resultaten van H3O-Roerdalslenk werden opgeleverd in zowel het Nederlandse als het Belgische coördinatenstelsel en referentieniveau. Voor Vlaanderen is dit het referentiestelsel Belge Lambert 1972 en TAW (Tweede Algemene Waterpassing) en voor Nederland in RD en NAP (Nieuw Amsterdams Peil). Het H3O-Roerdalslenk-project werd in 2012 opgestart en gepubliceerd in juli 2014. Dit onderzoek werd uitgevoerd door TNO, Geologische Dienst Nederland en VITO in samenwerking met de Belgische Geologische Dienst.

  • Deze laag geeft de kans op het voorkomen van de Formatie van Sint-Huibrechts-Hern weer.

  • Deze laag geeft de hoogte van de basis (mTAW) van BX-z-1.

  • Dit deel van H3O-Roerdalslenk, 'H3O-Roerdalslenk - Geologie', omvat in totaal de kans op voorkomen, de breuken, de hoogte van de top, de dikte en de hoogte van de basis van de 20 modeleenheden die samen het geologische lagenmodel vormen.

  • Deze laag geeft de hoogte van de basis (mTAW) van IE-z-1.