From 1 - 6 / 6
  • Het vlakvormig grondgebruik van de ruilverkaveling WILLEBRINGEN, opgenomen in het najaar van 1997. Naast de attributen die beschreven zijn bij de data definitie bevat deze laag ook informatie over het al dan niet voorkomen van erosie en sedimentatie.

  • De publieke erfdienstbaarheden van overgang die voorkomen op het kadastraal plan (oude toestand) en de erfdienstbaarheden die in stand worden gehouden of gevestigd worden in de ruilverkaveling Zondereigen op het moment van de inventarisatie(december 1997). Deze cover van de erfdienstbaarheden bevat zowel lijnattributen(zon02erf.aat) als puntattributen (zon02erf.pat).

  • De gebouwen binnen de ruilverkaveling Wontergem op het ogenblik van de ondertekening van de akte op 12 december 1997 (deels gelegen op de gemeenten Deinze, Dentergem, Tielt). De totale oppervlakte van de ruilverkaveling is 1497 ha.

  • De lijnvormige groenelementen op het ogenblik van inventarisatie op terrein (mei 1993) De attributen zijn niet steeds volledig ingevuld. Deze dataset bevat zowel vlak-, lijn- als puntobjecten met hun eigen specifieke attributen (rl102grv.pat, rl102grl.aat en rl102grp.pat)

  • Alle geklasseerde en niet geklasseerde waterlopen op het ogenblik van de ondertekening van de akte van de ruilverkaveling WONTERGEM op 12 december 1997 (gemeenten Deinze, Dentergem, Tielt).

  • de hoogtelijnen met een hoogtelijninterval van 2.5 m voor de ruilverkaveling Willebringen