From 1 - 2 / 2
  • De internationale rapporteringen lucht omvatten de emissies conform de internationale en EU-verplichtingen.

  • Het register over uitstoot en overbrenging van verontreinigende stoffen in Vlaanderen bevat zo'n 780 inrichtingen die zich bezighouden met milieugevaarlijke activiteiten. Deze milieugevaarlijke activiteiten geven aanleiding tot emissies in de lucht of in het water, overbrengingen van verontreinigd afvalwater of afvalstoffen. Elk jaar rapporteren de betrokken inrichtingen deze gegevens in het Integraal Milieujaarverslag. De inrichtingen zijn onderverdeeld in verschillende categorieën (PRTR-activiteiten). Om een inrichting terug te vinden, klik op de kaart of zoek op basis van naam of PRTR-activiteit.