From 1 - 2 / 2
  • De internationale rapporteringen lucht omvatten de emissies conform de internationale en EU-verplichtingen.

  • Deze kaarten tonen jou de berekende luchtkwaliteit (jaargemiddelde 2019) op basis van de vaste meetstations voor vier verschillende luchtverontreinigende stoffen: fijn stof (PM10 en PM2,5), stikstofdioxide en roet (black carbon).