From 1 - 4 / 4
  • De publieke erfdienstbaarheden van overgang die voorkomen op het kadastraal plan (oude toestand) en de erfdienstbaarheden die in stand worden gehouden of gevestigd worden in de ruilverkaveling Zondereigen op het moment van de inventarisatie(december 1997). Deze cover van de erfdienstbaarheden bevat zowel lijnattributen(zon02erf.aat) als puntattributen (zon02erf.pat).

  • De lijnvormige groenelementen op het ogenblik van inventarisatie op terrein (mei 1993) De attributen zijn niet steeds volledig ingevuld. Deze dataset bevat zowel vlak-, lijn- als puntobjecten met hun eigen specifieke attributen (rl102grv.pat, rl102grl.aat en rl102grp.pat)

  • De nieuwe opgemeten kaveltoestand op het ogenblik van de ondertekening van de akte van de ruilverkaveling NIEUWMOER op 6 maart 1992. De totale oppervlakte van de ruilverkaveling is ... ha.

  • De nieuwe opgemeten kaveltoestand op het ogenblik van de ondertekening van de akte van de ruilverkaveling Klein Brabant op 20 december 1993