From 1 - 3 / 3
  • In opdracht van AMINAL, afd. water is een methodologie ontwikkeld voor het inventariseren van grachtenstelsels en daaraan gekoppeld het opmaken van een databank. Deze methode werd geïmplementeerd in fase 2 van het project: Inventarisatie van grachten voor een aantal middelgrote stroomgebieden (de Grote Laak, de Molenbeek te Wetteren, de Molenbeek Erpe-Mere, de Zwalm en de Velp). Aanbevolen schaal 1/10.000.

  • Grondgebruikskaart met lijnelementen, wegen, waterlopen, bermen, ... en gekoppelde informatie van het gebied Abeekvallei deel 1, onderdeel van het landinrichtingsproject Noordoost-Limburg.

  • Grondgebruikskaart met gebruikspercelen, wegen, waterlopen, bermen, ... en gekoppelde informatie van het gebied Abeekvallei deel 1, onderdeel van het landinrichtingsproject Noordoost-Limburg.