From 1 - 4 / 4
  • Het vlakvormig grondgebruik van de ruilverkaveling WILLEBRINGEN, opgenomen in het najaar van 1997. Naast de attributen die beschreven zijn bij de data definitie bevat deze laag ook informatie over het al dan niet voorkomen van erosie en sedimentatie.

  • De nieuwe opgemeten kaveltoestand op het ogenblik van de ondertekening van de akte van de ruilverkaveling MILLEN op 7 maart 1978. De totale oppervlakte van de ruilverkaveling is ….

  • de hoogtelijnen met een hoogtelijninterval van 2.5 m voor de ruilverkaveling Willebringen

  • Nieuwe opgemeten kaveltoestand op het ogenblik van de ondertekening van de akte van de ruilverkaveling KOLMONT op 9 april 1998. Voor het behouden van een maximale nauwkeurigheid wordt in ARC/INFO gewerkt met een offset. Deze is 220000 in de X-richting en 164000 in de Y-richting.