From 1 - 10 / 38
  • Directe downloadservice voor de boskartering 2000

  • INSPIRE-compatibele directe overdrachtdienst met objecttypes uit INSPIRE Annex III Thema Gebouwen (geharmoniseerde data).

  • INSPIRE-compatibele raadpleegdienst (Initial Operating Capability) met lagen uit INSPIRE Annex III Thema Gebouwen (geharmoniseerde data).

  • De Gebouwenregister-WMS laat toe de objecten in het Gebouwenregister te visualiseren op kaart. Het Gebouwenregister verzamelt informatie over alle gebouwen op het Vlaamse grondgebied in één register. Het biedt een unieke en stabiele identificatie van gebouwen en gebouweenheden (zoals appartementen en winkels) en beschrijft hun levensloop. De gebouwen betrekken hun grootschalige geometrie uit de Basiskaart Vlaanderen (GRB). Het Gebouwenregister wordt de authentieke (= als meest kwalitatief erkende) gegevensbron voor gebouwen in het Vlaamse Gewest en zal de koppeling en uitwisseling van gebouwgerelateerde informatie vereenvoudigen.

  • Directe downloadservice voor historische bebossing zoals opgenomen op de Ferrariskaarten

  • Directe downloadservice voor de bebossing op de Vandermaelenkaarten

  • Directe downloadservice voor de kaart met de bosleeftijd

  • Directe downloadservice voor de bebossing zoals opgenomen op de Topografische kaarten van 1910-1940

  • De Gebouwenregister-WFS laat toe de objecten in het Gebouwenregister geometrisch te bevragen. Het Gebouwenregister verzamelt informatie over alle gebouwen op het Vlaamse grondgebied in één register. Het biedt een unieke en stabiele identificatie van gebouwen en gebouweenheden (zoals appartementen en winkels) en beschrijft hun levensloop. De gebouwen betrekken hun grootschalige geometrie uit de Basiskaart Vlaanderen (GRB). Het Gebouwenregister wordt de authentieke (= als meest kwalitatief erkende) gegevensbron voor gebouwen in het Vlaamse Gewest en zal de koppeling en uitwisseling van gebouwgerelateerde informatie vereenvoudigen.

  • 3DGRB - GRB Gebouw LOD1 op basis van DHMVII