From 1 - 2 / 2
  • Uitgaande van gescande diapositieven (luchtopname 1/6.000 of 1/4.000, voorjaar) en een digitaal terreinmodel (DTM) worden digitale orthofoto's aangemaakt met een resolutie van 20 cm. De output bestaat uit een RGB 24-bit beeld opgeslagen in MrSid-formaat met compressiefactor 20.

  • In opdracht van de provincie West-Vlaanderen werd van de provincie een middenschalige gebiedsdekkende orthofoto geproduceerd. De aanmaak verliep in 3 fasen. In een eerste fase worden de fotografische luchtopnamen gerealiseerd in het voorjaarsseizoen van 2000 op een vliegschaal 1/10.000. Vervolgens worden de filmrollen aan hoge resolutie ingescand. In een derde fase wordt de orthofotoproductie uitgevoerd. De digitale orthofotoplans worden als mozaïkbeeld per gemeente en per kaartblad met een pixelgrootte van 25 cm ter beschikking gesteld.