From 1 - 3 / 3
  • Afbakening van de gebieden vermeld in Art.15 van het Mestdecreet waarbij aan elk gebied specifieke bemestingsnormen en een bepaald uitrijregime verbonden zijn

  • Puntvoorstelling van de vestigingsplaatsen van een instelling voor basisonderwijs of basisschool.

  • Inventaris van de onbebouwde percelen die gelegen zijn in de woonzones van het gewestplan en in goedgekeurde verkavelingen en dit voor het volledige grondgebied van de stad Leuven.