flanderskeyword

Metadata GDI-Vl-conform

869 record(s)
 
Type of resources
Metadata standard
standardName
Available actions
Service types
flanderskeyword
Provided by
status
Topics
Keywords
License
Contact for the resource
Years
Formats
Representation types
Update frequencies
Scale 1:
Resolution
INSPIRE themes
From 1 - 10 / 869
  • Via de WFS GRB kan je de vectordata van de verschillende objecten uit het Grootschalig Referentiebestand (GRB) opvragen. De WFS GRB bevat alle GRB-gegevens gebaseerd op het GRBgis product. De gebruiker kan selecteren welke GRB-gegevens opgevraagd worden. Voor een gedetailleerde databeschrijving van het GRB raadpleegt u best het GRB-objectenhandboek via https://overheid.vlaanderen.be/producten/grb/objectcatalogus/entiteiten

  • De Gebouwenregister-WFS laat toe de objecten in het Gebouwenregister geometrisch te bevragen. Het Gebouwenregister verzamelt informatie over alle gebouwen op het Vlaamse grondgebied in één register. Het biedt een unieke en stabiele identificatie van gebouwen en gebouweenheden (zoals appartementen en winkels) en beschrijft hun levensloop. De gebouwen betrekken hun grootschalige geometrie uit de Basiskaart Vlaanderen (GRB). Het Gebouwenregister wordt de authentieke (= als meest kwalitatief erkende) gegevensbron voor gebouwen in het Vlaamse Gewest en zal de koppeling en uitwisseling van gebouwgerelateerde informatie vereenvoudigen.

  • Directe overdrachtdienst voor de verschillende typen Beheergebieden.

  • Directe downloadservice voor het Meetnet Riooloverstorten

  • Directe downloadservice voor de haltes van de vervoersmaatschappij De Lijn

  • Directe downloadservice voor de bebossing op de Vandermaelenkaarten

  • Directe downloadservice voor de gebieden met recht van voorkoop

  • Directe overdrachtdienst voor het Voorlopig referentiebestand gemeentegrenzen 2003.

  • Directe downloadservice voor de Ruilverkaveling van landeigendommen uit kracht van wet bij uitvoering van grote infrastructuurwerken

  • Directe downloadservice met de data van de Statistische sectoren van België, zoals die zijn vastgesteld door Statbel - Statistics Belgium.