flanderskeyword

Metadata GDI-Vl-conform

5301 record(s)
 
Type of resources
Available actions
Service types
flanderskeyword
Provided by
status
Topics
Keywords
License
Contact for the resource
Years
Formats
Representation types
Update frequencies
Scale 1:
Resolution
INSPIRE themes
From 1 - 10 / 5301
  • Directe downloadservice voor de Landbouwgebruikspercelen

  • INSPIRE-compatiebele overdrachtdienst met lagen die verband houden met INSPIRE Annex I thema Adressen.

  • De Gebouwenregister-WFS laat toe de objecten in het Gebouwenregister geometrisch te bevragen. Het Gebouwenregister verzamelt informatie over alle gebouwen op het Vlaamse grondgebied in één register. Het biedt een unieke en stabiele identificatie van gebouwen en gebouweenheden (zoals appartementen en winkels) en beschrijft hun levensloop. De gebouwen betrekken hun grootschalige geometrie uit de Basiskaart Vlaanderen (GRB). Het Gebouwenregister wordt de authentieke (= als meest kwalitatief erkende) gegevensbron voor gebouwen in het Vlaamse Gewest en zal de koppeling en uitwisseling van gebouwgerelateerde informatie vereenvoudigen.

  • Directe downloadservice voor Brownfieldconvenanten

  • Directe downloadservice voor de boskartering 2000

  • Directe downloadservice voor de bebossing zoals opgenomen op de Topografische kaarten van 1910-1940

  • Directe downloadservice voor de Overstromingsgebieden en oeverzones

  • Directe downloadservice voor de grenzen van polders

  • Directe downloadservice voor Landinrichting.

  • Directe downloadservice voor de Ruilverkaveling van landeigendommen uit kracht van wet