From 1 - 2 / 2
  • Het bestand bevat de huisnummers in Vlaanderen en hun positie. De posities zijn centroïdes van kadastrale percelen, het administratieve percelen en gebouwen volgens het GRB waaraan een huisnummer gekoppeld is. Ook de straatnamen in België zitten in het bestand, inclusief een verwijzing naar de wegen waarop ze slaan voor Vlaanderen en Brussel.

  • Het bestand is een extract van het CRAB volgens de uitwisselingsstandaard xGRAB. Het bevat alle CRAB-entiteiten relevant voor decentrale beheerders van het CRAB.