Creation year

2016

140 record(s)
 
Type of resources
Available actions
flanderskeyword
Provided by
status
Topics
Keywords
License
Contact for the resource
Years
Formats
Representation types
Update frequencies
Scale 1:
Resolution
INSPIRE themes
From 1 - 10 / 140
  • INSPIRE-compatiebele overdrachtdienst met lagen die verband houden met INSPIRE Annex I thema Adressen.

  • Directe downloadservice voor Brownfieldconvenanten

  • Directe downloadservice voor historische bebossing zoals opgenomen op de Ferrariskaarten

  • Via de WFS GRB kan je de vectordata van de verschillende objecten uit het Grootschalig Referentiebestand (GRB) opvragen. De WFS GRB bevat alle GRB-gegevens gebaseerd op het GRBgis product. De gebruiker kan selecteren welke GRB-gegevens opgevraagd worden. Voor een gedetailleerde databeschrijving van het GRB raadpleegt u best het GRB-objectenhandboek via https://overheid.vlaanderen.be/producten/grb/objectcatalogus/entiteiten

  • Directe downloadservice voor de bebossing op de Vandermaelenkaarten

  • Directe downloadservice voor de Overstromingsgebieden en oeverzones

  • Directe downloadservice voor de grenzen van polders

  • Directe downloadservice voor de Landbouwstreken van België

  • Directe downloadservice voor het Meetnet Riooloverstorten

  • Directe downloadservice voor de Bedrijventerreinen