From 1 - 4 / 4
  • Het wegenregister is een middenschalig referentiebestand van de wegen in Vlaanderen. Het bevat alle wegen van Vlaanderen, met bijbehorende attribuutgegevens. Het bestand heeft een middenschalige precisie. Het zal uitgroeien tot een nieuwe authentieke geografische gegevensbron.

  • Het wegenregister is een middenschalig referentiebestand van de wegen in Vlaanderen. Het bevat alle wegen van Vlaanderen, met bijbehorende attribuutgegevens. Het bestand heeft een middenschalige precisie. Het zal uitgroeien tot een nieuwe authentieke geografische gegevensbron.

  • Achtergrondkaart of dienstkaart in grijswaarden. De basis van het straatassenbestand is steeds de laatste versie van het Wegenregister beschikbaar via Informatie Vlaanderen. Extra toegevoegde lagen zijn de Wegendistricten AWV, VHA, Fusiegemeenten en deelgemeenten. De labels van de gewestwegen komen uit de tabel AttNationWeg die deel uitmaakt van het Wegenregister

  • Achtergrondkaart of dienstkaart in kleur. De basis van het straatassenbestand is steeds de laatste versie van het Wegenregister beschikbaar via Informatie Vlaanderen. Extra toegevoegde lagen zijn de Wegendistricten AWV, VHA, Fusiegemeenten en deelgemeenten. De labels van de gewestwegen komen uit de tabel AttNationWeg die deel uitmaakt van het Wegenregister