cl_maintenanceAndUpdateFrequency

biannual

1 record(s)
 
Type of resources
Metadata standard
standardName
Available actions
flanderskeyword
Provided by
status
Topics
Keywords
License
Contact for the resource
Formats
Representation types
Update frequencies
Scale 1:
INSPIRE themes
From 1 - 1 / 1
  • Deze laag bevat de begrenzingen op perceelsniveau van de erkende natuurreservaten in Vlaanderen. Private personen of rechtspersonen andere dan het Vlaamse Gewest of de Staat kunnen hun terrein laten erkennen als natuurreservaat. De erkenning van natuurreservaten wordt in het Natuurdecreet aan een aantal criteria onderworpen (art. 34 §1, art. 36). De voornaamste bepalingen rond erkenning van natuurreservaten zijn echter terug te vinden in het Besluit van de Vlaamse regering van 27 juni 2003. Het B.V.R. van 27/06/2003 omschrijft in de artikels 10, 11 en 12 de procedures voor erkenningen, uitbreidingen en hernieuwingen van de erkenning van private natuurreservaten.