From 1 - 10 / 176
  • <p>Deze GIS laag geeft de toegangspoorten aan van de verschillende bedrijven binnen het North Sea Port gebied. <br/></p>

  • <p>In deze dataset kan je de data terugvinden van de aantal vaccinaties in Gent. Je kan hier raadplegen hoeveel er al deels en hoeveel Gentenaars er al volledig zijn gevaccineerd tegen het COVID-19 virus.</p><p>Er is eveneens een onderverdeling terug te vinden per type vaccin.<br/></p><p>De data zelf is afkomstig van <a href="https://www.laatjevaccineren.be" target="_blank">https://www.laatjevaccineren.be</a><br/></p>

  • <p><b>Sinds midden oktober zijn de schapen terug op stal! Er is dus geen live locatie meer beschikbaar!</b><br/></p><p>Schapenbegrazing is het ideale alternatief voor machinaal maaien van de Gentse bermen en taluds langs waterlopen. In Gent kan je dan ook van mei tot september een herder met schapen zien. </p><p>Om real time te kunnen zien waar de kudde aan het grazen is, bevestigden we een locatie-tracker aan één van de schapen. </p><p>Wil je de herder of zijn schapen een bezoekje brengen dan vind je in deze dataset telkens de meest actuele locatie.</p><p>Deze dataset wordt iedere 10 minuten geüpdatet.</p><p>Deze dataset is aangeboden door <a href="https://www.sensolus.com/" target="_blank">https://www.sensolus.com/</a><a href="https://www.sensolus.com/" style='background-color: rgb(255, 255, 255); font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, "Segoe UI", Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 0.833rem;'></a></p><p><a href="https://www.sensolus.com/" target="_blank">Sensolus </a>is actief sinds 2013. Simpel, betrouwbaar en kostenefficiënt. Dat is ons DNA. We bieden een plug en play oplossing aan om complete transparantie te bekomen als het op je niet-aangedreven assets aankomt. Denk aan containers, trailers, herbruikbare verpakking, glasbokken, etc. in de supply chain en logistiek. Een aantal klanten die hiervoor op ons rekenen zijn Airbus, Atlas Copco en ABInBev. <br/></p>

  • Deze dataset bevat de locaties van alle basisscholen (kleuter + lager) in Gent. Hieronder vallen de stedelijke basisscholen, de vrije basisscholen en de buitengewone basisscholen.<br/>

  • <p>In deze dataset kan je per jaar de totale bevolkingsaantallen zien per wijk in Gent.<br/></p><p>Deze data is automatisch gelinkt aan het Gent In Cijfers portaal: https://gent.buurtmonitor.be/ - <br/></p>

  • <p>Deze GIS laag bevat de locaties van de lege bedrijventerreinen binnen North Sea Port. <br/></p><p><i>Let op! Deze dataset staat slechts tijdelijk online in het kader van Apps For Ghent en zal eind maart offline worden gehaald. </i><br/></p>

  • <p>In deze dataset kan je de druktescore vinden die we geven voor <a href="https://stad.gent/nl/corona" target="_blank">de druktebarometer</a> in Gent.</p><p>De drukte krijgt een score tussen 0 en 100. Deze wordt gegeven op basis van observaties op het terrein maar ook door verschillende (open) databronnen.<br/></p>

  • <p>Onderwijscentrum Gent ziet die diversiteit als een grote meerwaarde voor het Gentse onderwijs. Het kan een hefboom zijn voor kinderen en jongeren om zich zo goed en rijk mogelijk te ontwikkelen, en een troef die schoolteams en leraren kunnen uitspelen. Om scholen daarin te ondersteunen, zorgt Onderwijscentrum Gent voor een uitgebreid en divers aanbod voor scholen en schoolteams.Mensen verschillen van elkaar qua interesses, drijfveren, behoeften, thuistalen en -culturen. Het aanbod aan workshops, vormingen, tools, lesmateriaal, informatie… rond al die dimensies van diversiteit werd door het Onderwijscentrum in kaart gebracht. <br/></p>

  • <p>Deze dataset bevat de locaties van de twee werkwinkels in Gent. In een werkwinkel kan je terecht voor info en persoonlijk advies over werk en opleiding.</p>

  • <p>Deze dataset geeft de huidige locaties van de parkeerautomaten weer.</p>