From 1 - 10 / 125
  • Drinkplaatsen en douches ter beschikking gesteld aan lopers.<p><br/></p>

  • <p>Deze dataset bevat de locaties van de innames van publieke ruimtes die gerelateerd zijn aan (wegen)werken. Deze werken kunnen uitgevoerd worden door Stad Gent, maar eveneens door andere bedrijven, zoals Infrabel, Farys, ...<br/></p><p><i>Deze data is afkomstig van het GIPOD. Meer documentatie en andere API links zijn te vinden op https://api.gipod.vlaanderen.be/#!docs/workassignment.md</i></p><p><br/>Indien je een shapefile wil van de inname, kan je doorklikken op de link bij 'detail' om de coördinaten te vinden.</p>

  • <p>Deze dataset bevat de locaties van de verschillende parken in Gent.</p><p><br/></p><p><i>Opmerking: deze dataset is nog niet compleet en wordt momenteel opnieuw bekeken.</i><br/></p>

  • <p>Deze dataset bevat alle vergunde parkeerverboden van langer dan 5 dagen in Gent.<br/></p>

  • <p>Deze dataset bevat de locaties van de twee werkwinkels in Gent. In een werkwinkel kan je terecht voor info en persoonlijk advies over werk en opleiding.</p>

  • <p>Deze dataset geeft de huidige locaties van de parkeerautomaten weer.</p>

  • <p>Deze dataset bevat de locaties waar men terecht kan voor verschillende sporten, zoals basketbal, buurtvoetbal, fitnesstoestellen, fitpoint, pannavoetbal, petanque, pingpong, skate, street workout en volleybal.</p>

  • <p>Deze dataset bevat de verschillende, meer toeristische, wandelroutes in Gent.<br/></p>

  • <p>Administratieve indeling van de stad Gent. Voor de afbakening van deze wijken werd rekening gehouden met de indeling van de statistische sectoren. Een wijk bestaat dus uit 1 of meer statische sectoren. Hier werd rekening gehouden met historische en sociologische begrenzing, natuurlijke grenzen en de grootte van de gebeiden. De 25 wijken worden gegroepeerd in 7 stadsdelen.</p>

  • <p>In deze dataset kan je de points of interest vinden voor de stadssafari. De stadssafari is een wandelroute die de burgers bewust moet maken over klimaatadaptatie.<br/></p><p>De route van deze wandeling kan je <a href="https://data.stad.gent/explore/dataset/wandelroute-stadssafari-gent/map/?location=15,51.0559,3.73212&amp;basemap=jawg.streets" target="_blank">hier</a> vinden.<br/></p><b>In bijlage kan je de .gpx versie ook downloaden en raadplegen!</b><p><br/></p><p><b>In bijlage kan je de .gpx versie ook downloaden en raadplegen!</b><br/></p>