From 1 - 10 / 134
  • <p>Deze dataset bevat de locaties van de twee werkwinkels in Gent. In een werkwinkel kan je terecht voor info en persoonlijk advies over werk en opleiding.</p>

  • <p>Deze dataset geeft de huidige locaties van de parkeerautomaten weer.</p>

  • <p>Deze dataset bevat de locaties waar men terecht kan voor verschillende sporten, zoals basketbal, buurtvoetbal, fitnesstoestellen, fitpoint, pannavoetbal, petanque, pingpong, skate, street workout en volleybal.</p>

  • <p>Deze dataset bevat de verschillende, meer toeristische, wandelroutes in Gent.<br/></p>

  • <p>Strategische geluidsbelastingskaart voor de stad Gent betreffende spoorverkeer volgens RL 2002/49/EG. <b>Het referentiejaar van deze data is 2016.</b></p><p><br/>Op de geluidskaart wordt aangegeven aan hoeveel geluid de omgeving wordt blootgesteld. De geluidsbelasting wordt daarbij uitgedrukt in de parameter Lnight. Het Lnight-niveau is het jaargemiddelde geluidsniveau tijdens de nacht (23-07u) en is een van de geluidsindicatoren die representatief zijn voor mogelijke nachtelijke slaapverstoring. </p><p>Deze geluidsbelastingskaarten worden geactualiseerd om de 5 jaar.</p>

  • <p>In deze dataset kan je alle erfgoedobjecten raadplegen die te vinden zijn op het Gentse grondgebied.</p><p>Deze data is afkomstig van de Inventaris Onroerend Erfgoed en wordt beheerd door Vlaanderen.</p><p>Wil je deze collectie rechtstreeks raadplegen kan dat via <a href="https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten?gemeente=44021" target="_blank">https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten?gemeente=44021</a>. <br/></p><p><br/></p><p><br/></p>

  • <p>Deze GIS laag bevat de locaties van de bedrijfsgebouwen binnen het North Sea Port havengebied. </p>

  • <p>In deze dataset kan je de criminaliteitscijfers per wijk in Gent raadplegen voor <b>het jaar 2018</b>. </p><p>Het kan altijd zijn dat deze data later nog wordt geüpdatet met nieuwe gegevens. <br/></p><p><b>Afbakening data:</b><br/></p><ul><li>Aanvankelijke vaststellingen ifv een feit-registratie voor misdrijven, inbreuken op de GAS-codex, verkeersongevallen en verkeersinbreuken;</li><li>Aanvankelijke vaststellingen die door Politiezone Gent werden opgemaakt waarvan de pleegplaats terug te voeren was tot één van de 25 wijken. Vaststellingen opgemaakt door een andere politiezone of de federale politie, ook al zijn deze gepleegd in Gent, zijn niet opgenomen;</li><li>De teleenheid is het gepleegde feit, niet het PV. Binnen één PV kunnen immers meer feiten geregistreerd worden die afzonderlijk geteld moeten worden;</li><li>Zowel de pogingen als de voltrokken feiten worden opgenomen.</li></ul><p><b>Bron data: </b>databank Integrated System for the Local Police (I.S.L.P.)</p><p><b>Meer details over de metadata kunnen gevonden worden in de bijlage die bij deze dataset beschikbaar is!</b><br/></p><p><br/></p>

  • <p>Onderwijscentrum Gent ziet die diversiteit als een grote meerwaarde voor het Gentse onderwijs. Het kan een hefboom zijn voor kinderen en jongeren om zich zo goed en rijk mogelijk te ontwikkelen, en een troef die schoolteams en leraren kunnen uitspelen. Om scholen daarin te ondersteunen, zorgt Onderwijscentrum Gent voor een uitgebreid en divers aanbod voor scholen en schoolteams.Mensen verschillen van elkaar qua interesses, drijfveren, behoeften, thuistalen en -culturen. Het aanbod aan workshops, vormingen, tools, lesmateriaal, informatie… rond al die dimensies van diversiteit werd door het Onderwijscentrum in kaart gebracht. <br/></p>

  • <p>Een lijst van de evenementen tijdens de Gentse Feesten 2019, te gebruiken samen met de Gentse Feesten.<br/></p>