From 1 - 10 / 234
  • <p>Geo-laag met de locaties waar er ooit filmvoorstellingen zijn geweest.</p>

  • <p>Deze dataset bevat de locaties en informatie van de verschillende cafés in Gent die opgenomen zijn binnen Visit.gent.</p><p>Deze laag wordt gebruikt in de Visit Gent website.<br/></p>

  • <p>Fietsenstallingen in Gent.<br/></p>

  • <p>In deze dataset kan je alle thema's terugvinden die gebruikt worden op de stad.gent website.</p><p>Je kan de volledige dataset ook bevragen als Linked Open Data.</p><p>Voor deze bevragingen maak je gebruik van de RDF zoektaal SPARQL.</p> <p><a href="https://data.stad.gent/pages/linked-open-data/">Lees meer over Linked Open Data</a></p> <p><a href="https://stad.gent/data/datasets/aHR0cHM6Ly9zdGFkLmdlbnQvaWQvZGNhdC9saW5rZWQtZGF0YS9kYXRhc2V0LzZjNDA5NGI5MTFlN2NhY2Q3MzAxOWU5OWFkNmY2NTcyNjBiZjFhNGEzNjdkNDQ4N2ZjZmVmMWYxMTUwNzFiOGI=" target="_blank">Bekijk de structuur van de RDF dataset</a><br/></p> <p><a href="https://stad.gent/data/query#query=PREFIX+rdfs%3A+%3Chttp%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2F01%2Frdf-schema%23%3E%0APREFIX+skos%3A+%3Chttp%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2004%2F02%2Fskos%2Fcore%23%3E%0ASELECT+*%0AFROM+%3Chttp%3A%2F%2Fstad.gent%2Fvocabularies%2Fthemes%3E%0AWHERE+%7B%0A++%3Fthema+a+skos%3AConcept%3B%0A++skos%3AprefLabel+%3Fnaam%3B%0A++rdfs%3Acomment+%3Fbeschrijving.%0A%7D%0AORDER+BY+%3Fnaam" target="_blank">Gebruik de voorbeeld SPARQL-query om deze dataset zelf op te vragen:</a><br/></p><p></p><pre>PREFIX rdfs: &lt;http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#&gt;<br/>PREFIX skos: &lt;http://www.w3.org/2004/02/skos/core#&gt;<br/>SELECT *<br/>FROM &lt;http://stad.gent/vocabularies/themes&gt;<br/>WHERE {<br/> ?thema a skos:Concept;<br/> skos:prefLabel ?naam;<br/> rdfs:comment ?beschrijving.<br/>}<br/>ORDER BY ?naam<br/></pre>

  • <p><span style='font-size:11.0pt;font-family:"Calibri",sans-serif; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language:NL-BE;mso-fareast-language: NL-BE;mso-bidi-language:AR-SA'>Parkeerbezetting van het voorbije uur voor parking </span><font face="Calibri, sans-serif"><span style="font-size: 14.6667px;">Ramen</span></font><br/></p>

  • <p>Strategische geluidsbelastingskaart voor de stad Gent betreffende spoorverkeer volgens RL 2002/49/EG. <b>Het referentiejaar van deze data is 2016.</b></p><p><br/>Op de geluidskaart wordt aangegeven aan hoeveel geluid de omgeving wordt blootgesteld. De geluidsbelasting wordt daarbij uitgedrukt in de parameter Lden. Het Lden-niveau is een gewogen jaargemiddelde geluidsdrukniveau over het etmaal waarbij de avond- en nachtniveaus relatief gezien zwaarder doorwegen, wat overeenkomt met de vaststelling dat geluidsoverlast des avonds en des nachts doorgaans als hinderlijker wordt ervaren. Uit Europees onderzoek blijkt dan ook dat een Lden een relatief goede voorspeller is van de mate waarin omwonenden hinder kunnen ondervinden. </p><p>Deze geluidsbelastingskaarten worden geactualiseerd om de 5 jaar.</p>

  • <p>Deze dataset bevat de data van de fietstelpaal Gaardeniersbrug van 2023. De metingen zijn per 5 minuten gegroepeerd in 3 waarden:</p><ul><li>Totaal: totaal aantal gepasseerde fietsers</li><li>Hoofdrichting: aantal gepasseerde fietsers van Wondelgem naar Gent</li><li>Tegenrichting: aantal gepasseerde fietsers van Gent naar Wondelgem</li></ul><p>No Data waarde: NaN</p>

  • <p>Deze dataset toont het totaal aantal COVID-19 positieve testen voor Gent.<br/></p><p>De data is afkomstig van Sciensano en wordt dagelijks geüpdatet met de recentste cijfers. We herladen deze dataset ieder uur automatisch opnieuw in om zeker geen update te missen.<br/></p><p>Meer informatie over deze cijfers kan je vinden op <a href="https://epistat.wiv-isp.be/covid/" target="_blank">https://epistat.wiv-isp.be/covid/</a> <br/></p>

  • <p>Deze dataset bevat de verschillende bezienswaardigheden die je tegen komt op de lichtplanwandeling in Gent. Meer informatie over deze wandeling is te vinden op <a href="https://stad.gent/nl/wonen-verbouwen/stadsvernieuwing/het-gentse-lichtplan" target="_blank">https://stad.gent/nl/wonen-verbouwen/stadsvernieuwing/het-gentse-lichtplan</a><br/></p>

  • <p>Deze dataset bevat de data van de fietstelpaal Bataviabrug van 2018. De metingen zijn per 5 minuten gegroepeerd in 3 waarden:</p><ul><li>Totaal: totaal aantal gepasseerde fietsers</li><li>Hoofdrichting: aantal gepasseerde fietsers van Stapelplein naar Schipperskaai</li><li>Tegenrichting: aantal gepasseerde fietsers van Schipperskaai naar Stapelplein</li></ul><p>Locatie van de telpaal: <a href="https://data.stad.gent/explore/dataset/fietstelpalen-gent/table/" style="background-color: rgb(255, 255, 255); font-family: sans-serif; font-size: 14px; font-weight: 400;" target="_blank">https://data.stad.gent/explore/dataset/fietstelpalen-gent/table/</a><br/></p><p>No Data waarde: NaN</p><p>De telpaal werd in gebruik genomen op 13 december.</p><div><span style="font-family: inherit; font-size: 0.875rem;"><br/></span></div>