From 1 - 10 / 516
  • <strong>Buurtparkings_Parkeerbedrijf</strong>&nbsp;<div><em>Mobiliteit en Parkeren Antwerpen</em></div>&nbsp;<div style='text-align:Left;'><div><div><p><span style='font-weight:bold;'>Samenvatting:</span></p><p><span /><span>Initiatieven van de stad voor bewoners waar </span><span>ze </span><span>hun auto's</span><span>en motors</span><span>kunnen stallen.</span></p><p><span style='font-weight:bold;'>Doel:</span></p><p><span>Overzicht van buurtparkings beheerd door Mobiliteit en Parkeren Antwerpen.</span></p><p><span style='font-weight:bold;'>Aanmaak:</span></p><p><span>Intekening op basis van adressen.</span></p></div></div></div> <br />&nbsp;Creatiedatum: 2015-01-26T00:00:00 <br />&nbsp;Publicatiedatum: 2017-06-12T00:00:00 <br />&nbsp;Revisiedatum: 2017-06-12T00:00:00 <br />&nbsp;Beheer: Christophe Verhaeren <br />&nbsp;Contact: Christophe.Verhaern@antwerpen.be

  • <strong>Bewonerskaartzones_Gebruik</strong>&nbsp;<div><em>Stadsontwikkeling/Mobiliteit</em></div>&nbsp;<div style='text-align:Left;'><div><div><p><span style='font-weight:bold;'>Samenvatting:</span></p><p><span /><span>De zone waarin je een specifike bewonerskaart mag gebruiken.</span></p><p><span style='font-weight:bold;'>Doel:</span></p><p><span>Deze laag informeert over de zones waarin bewoners een bepaalde bewonerskaart mogen gebruiken, belangrijk voor handhaving.</span></p><p><span style='font-weight:bold;'>Aanmaak:</span></p><p><span>Intekening op basis van parkeerreglement.</span></p></div></div></div> <br />&nbsp;Creatiedatum: 2014-06-02T00:00:00 <br />&nbsp;Publicatiedatum: 2017-02-28T00:00:00 <br />&nbsp;Revisiedatum: 2017-02-28T00:00:00 <br />&nbsp;Update frequentie: indien nodig <br />&nbsp;Beheer: Lien Bakelants <br />&nbsp;Contact: lien.bakelants@stad.antwerpen.be

  • <strong>ROTATIEPARKING_OVERZICHT</strong>&nbsp;<div><em>Mobiliteit en Parkeren Antwerpen</em></div>&nbsp;<div style='text-align:Left;'><div><div><p><span style='font-weight:bold;'>Samenvatting:</span></p><p><span>Overzicht van de publieke parkings in Antwerpen.</span></p><p><span style='font-weight:bold;'>Doel:</span></p><p><span>Overzicht van de </span><span>locatie van </span><span>publieke parkings in Antwerpen</span><span>(ingang)</span><span>.</span></p><p><span style='font-weight:bold;'>Aanmaak:</span></p><p><span>Intekening op basis van adres.</span></p><p></div></div></div> <br />&nbsp;Creatiedatum: 2014-10-27T00:00:00 <br />&nbsp;Publicatiedatum: 2017-05-19T00:00:00 <br />&nbsp;Revisiedatum: 2017-05-19T00:00:00 <br />&nbsp;Update frequentie: indien nodig <br />&nbsp;Beheer: Christophe Verhaeren <br />&nbsp;Contact: Christophe.Verhaeren@antwerpen.be</p>

  • <strong>APOTHEKER</strong>&nbsp;<div><em>Stad Antwerpen / Team Data</em></div>&nbsp;<div style='text-align:Left;'><div><div><p><span>De locaties van alle </span><span>apotheken</span><span>in Antwerpen, gegeocodeerd op adres. Bron: Koninklijke Apothekersvereniging van Antwerpen (KAVA)</span></p></div></div></div> <br />&nbsp;Creatiedatum: 2014-11-05T00:00:00 <br />&nbsp;Publicatiedatum: 2014-11-05T00:00:00 <br />&nbsp;Revisiedatum: 2021-01-19T00:00:00 <br />&nbsp;Update frequentie: jaarlijks <br />&nbsp;Beheer: Jerry Ruys <br />&nbsp;Contact: jerry.ruys@antwerpen.be

  • <strong>PARK</strong>&nbsp;<div><em>Stadsbeheer/Groen en begraafplaatsen</em></div>&nbsp;<div style='text-align:Left;'><div><div><p><span style='font-weight:bold;'>Samenvatting</span></p><p><span>Een vlakkenlaag met de contouren van alle parken in antwerpen. Een park is een d</span><span>oor de mens ontworpen en aangelegd groen gebied </span><span>dat verschillende </span><span>functie</span><span>s vervult, waaronder zeker recreatieve functies.</span></p><p><span style='font-weight:bold;'>Doel</span></p><p><span>Afbakening van de als park of buurtpark gekende zones, met hun voorkeursnaam.</span></p><p><span style='font-weight:bold;'>Basis</span></p><p><span>Deze data wordt dagelijks bijgehouden.</span></p></div></div></div> <br />&nbsp;Creatiedatum: 2014-01-01T00:00:00 <br />&nbsp;Update frequentie: dagelijks <br />&nbsp;Beheer: Groeninventaris <br />&nbsp;Contact: groeninventarisstad.antwerpen.be

  • <strong>Strategische geluidsbelastingskaart - 2016 - Antwerpen - luchthaven - Leve</strong>&nbsp;<div><em>LNE - Departement Leefmilieu, Natuur en Energie - Lucht, Hinder, Risicobeheer, Milieu & Gezondheid</em></div>&nbsp;<div style='text-align:Left;'><div><div><p><span>Strategische geluidsbelastingskaart voor de stad Antwerpen betreffende industrie volgens RL 2002/49/EG. Het referentiejaar van deze data is 201</span><span>6</span><span>. Op de geluidskaart wordt aangegeven aan hoeveel geluid de omgeving wordt blootgesteld. De geluidsbelasting wordt daarbij uitgedrukt in de parameter L</span><span>eve</span><span>. Het L</span><span>eve</span><span>-niveau is het jaargemiddelde geluidsniveau tijdens de </span><span>avond (19u-23u</span><span>). Deze geluidsbelastingskaarten worden geactualiseerd om de 5 jaar.</span></p></div></div></div> <br />&nbsp;Creatiedatum: 2014-02-25T00:00:00 <br />&nbsp;Publicatiedatum: 2008-06-01T00:00:00 <br />&nbsp;Beheer: Els Van Duyse <br />&nbsp;Contact: els.vanduyse@stad.antwerpen.be - lucht.hinder.gezondheid@lne.vlaanderen.be - duurzame.stad@stad.antwerpen.be

  • <strong>Strategische geluidsbelastingskaart - 2016 - Antwerpen - luchthaven - Lden</strong>&nbsp;<div><em>LNE - Departement Leefmilieu, Natuur en Energie - Lucht, Hinder, Risicobeheer, Milieu & Gezondheid</em></div>&nbsp;<div style='text-align:Left;'><div><div><p><span>Strategische geluidsbelastingskaart voor de stad Antwerpen betreffende industrie volgens RL 2002/49/EG. Het referentiejaar van deze data is 201</span><span>6</span><span>. Op de geluidskaart wordt aangegeven aan hoeveel geluid de omgeving wordt blootgesteld. </span><span>Het Lden-niveau is een gewogen jaargemiddeld geluidsdrukniveau over het etmaal waarbij de avond- en nachtniveaus relatief gezien zwaarder doorwegen, wat overeenkomt met de vaststelling dat geluidsoverlast des avonds en des nachts doorgaans als hinderlijker wordt ervaren. Uit Europees onderzoek blijkt dan ook dat een Lden een relatief goede voorspeller is van de mate waarin omwonenden hinder kunnen ondervinden. Deze geluidsbelastingskaarten worden geactualiseerd om de 5 jaar.</span></p></div></div></div> <br />&nbsp;Creatiedatum: 2014-02-25T00:00:00 <br />&nbsp;Publicatiedatum: 2008-06-01T00:00:00 <br />&nbsp;Beheer: Els Van Duyse <br />&nbsp;Contact: els.vanduyse@stad.antwerpen.be - lucht.hinder.gezondheid@lne.vlaanderen.be - duurzame.stad@stad.antwerpen.be

  • <strong>CAMBIO</strong>&nbsp;<div><em>Mobiliteit en Parkeren Antwerpen</em></div>&nbsp;<div style='text-align:Left;'><div><div><p><span style='font-weight:bold;'>Samenvatting:</span></p><p><span>Standplaatsen </span><span>uitgebaat door autodeelorganisatie Cambio.</span></p><p><span style='font-weight:bold;'>Doel:</span></p><p><span>Overzicht van verspreiding Cambio standplaatsen op het Antwerpse grondgebied, o.a. voor handhaving en analyse van ruimtelijke spreiding.</span></p><p><span style='font-weight:bold;'>Aanmaak:</span></p><p><span>Intekening op basis van publieke informatie.</span></p></div></div></div> <br />&nbsp;Creatiedatum: 2017-02-10T00:00:00 <br />&nbsp;Publicatiedatum: 2018-01-22T00:00:00 <br />&nbsp;Revisiedatum: 2018-01-22T00:00:00 <br />&nbsp;Update frequentie: indien nodig <br />&nbsp;Beheer: Christophe Verhaeren <br />&nbsp;Contact: Christophe.Verhaern@antwerpen.be

  • &nbsp;<div><em>Mobiliteit en Parkeren Antwerpen</em></div>&nbsp;<div style='text-align:Left;'><div><div><p><span>Overzicht van alle particuliere autodeelplaatsen.</span></p><p><span /></p></div></div></div> <br />&nbsp;Creatiedatum: 2017-08-16T00:00:00 <br />&nbsp;Publicatiedatum: 2017-08-16T00:00:00 <br />&nbsp;Revisiedatum: 2017-08-16T00:00:00 <br />&nbsp;Update frequentie: indien nodig <br />&nbsp;Beheer: Christophe Verhaeren <br />&nbsp;Contact: Christophe.Verhaern@antwerpen.be

  • <strong>Strategische geluidsbelastingskaart - 2016 - Antwerpen - industrie - Lnight</strong>&nbsp;<div><em>LNE - Departement Leefmilieu, Natuur en Energie - Lucht, Hinder, Risicobeheer, Milieu & Gezondheid</em></div>&nbsp;<div style='text-align:Left;'><div><div><p><span>Strategische geluidsbelastingskaart voor de stad Antwerpen betreffende industrie volgens RL 2002/49/EG. Het referentiejaar van deze data is 201</span><span>6</span><span>. Op de geluidskaart wordt aangegeven aan hoeveel geluid de omgeving wordt blootgesteld. </span><span>De geluidsbelasting wordt daarbij uitgedrukt in de parameter Lnight. Het Lnight-niveau is het jaargemiddelde geluidsniveau tijdens de nacht (23-07u) en is een van de geluidsindicatoren die representatief zijn voor mogelijke nachtelijke slaapverstoring.</span><span /><span>Deze geluidsbelastingskaarten worden geactualiseerd om de 5 jaar.</span></p></div></div></div> <br />&nbsp;Creatiedatum: 2014-02-25T00:00:00 <br />&nbsp;Publicatiedatum: 2008-06-01T00:00:00 <br />&nbsp;Beheer: Els Van Duyse <br />&nbsp;Contact: els.vanduyse@stad.antwerpen.be - lucht.hinder.gezondheid@lne.vlaanderen.be - duurzame.stad@stad.antwerpen.be