From 1 - 10 / 520
  • <strong>STADSHAVEN_STEIGER</strong>&nbsp;<div><em>Stadshavendienst</em></div>&nbsp;<div style='text-align:Left;'><div><div><p><span>Steigers voor kleinere schepen en boten in het geboied van de Stadshavendienst. </span></p><p><span>Aangemaakt op basis data van havenbedrijf en eigen tekeningen op basis van luchtfoto's en as-build plannen. </span></p></div></div></div> <br />&nbsp;Beheer: Werner Weijts <br />&nbsp;Contact: werner.weijts@stad.antwerpen.be

  • <strong>STADSHAVEN_MEERPAAL</strong>&nbsp;<div><em>Stadshavendienst</em></div>&nbsp;<div style='text-align:Left;'><div><div><p><span>Meerpalen voor schepen in het gebied van de Stadshavendienst.</span></p></div></div></div> <br />&nbsp;Beheer: Werner Weijts <br />&nbsp;Contact: werner.weijts@stad.antwerpen.be

  • <strong>weg_gewenstedoorsteek</strong>&nbsp;<div><em>Stadsontwikkeling/Ruimte</em></div>&nbsp;<div style='text-align:Left;'><div><div><p style='margin:0 0 0 0;'><span><span>Laag met delen van wegsegmenten waar doorsteken gewenst zijn in de aanliggende bouwblokken, ofwel om de 50m of om de 100m.</span></span></p><p><p style='margin:0 0 0 0;'><span><span>Deze datalaag worden jaarlijks in januari geactualiseerd.</span></span></p><p><p style='font-weight:bold;margin:0 0 0 0;'><span>Om een fijnmazig voetgangersnetwerk uit te bouwen, is het belangrijk dat de voetganger om de 50m of max. 100m een doorsteek kan maken. Deze doorsteekbaarheid of stratenconnectiviteit gebeurt aan de hand van wegknooppunten. Deze knooppunten liggen op de kruising van alle wegen die bestemd zijn voor de voetganger (gemotoriseerde en niet gemotoriseerde wegen: doorstekenvoor voetganger en fietser, paden in parken, uitgezonderd de autosnelwegen). Om de 50 of 100m een wegknooppunt voorzien, kan makkelijk gedetecteerd worden aan de hand van de buffers. Als er nog straten, wegsegmenten of grote barrières zichtbaar zijn, dan heb je een doorsteek nodig.</span></p><p><span /></p></div></div></div> <br />&nbsp;Creatiedatum: 2020-01-01T00:00:00 <br />&nbsp;Publicatiedatum: 2020-10-20T00:00:00 <br />&nbsp;Revisiedatum: 2021-01-01T00:00:00 <br />&nbsp;Beheer: Virge Smets <br />&nbsp;Contact: virge.smets@antwerpen.be</p></p>

  • <strong>SCHOOLSTRATEN</strong>&nbsp;<div><em>SW/MPA</em></div>&nbsp;<div style='text-align:Left;'><div><div><p style='margin:0 0 0 0;'><span>Betekenis schoolstraten: Aan het begin en he einde van de schooldag wordt de straat een half uurtje afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Een vrijwilliger zet een hek aan het begin en het einde van de straat. Auto’s kunnen er dan even niet in, fietsers en voetgangers wel.</span></p><p style='margin:0 0 0 0;'><span>Auto’s die al in de straat geparkeerd stonden mogen de straat wel uitrijden. Wanneer de hekken weg zijn mag iedereen de straat weer opnieuw inrijden.</span></p><p><span /></p></div></div></div> <br />&nbsp;Creatiedatum: 2020-09-17T00:00:00 <br />&nbsp;Publicatiedatum: 2020-09-17T00:00:00 <br />&nbsp;Update frequentie: indien nodig <br />&nbsp;Beheer: Christophe Verhaeren <br />&nbsp;Contact: Christophe.Verhaeren@antwerpen.be

  • <strong>FIETSSTRAAT</strong>&nbsp;<div><em>Team Data/GIS</em></div>&nbsp;<div style='text-align:Left;'><div><div><p><span>De laag fietsstraat bestaat uit een selectie uit het wegenregister met alle segmenten die fietsstraten zijn. Er zijn drie statussen: voorlopig gerealiseerd, definitief gerealiseerd of gepland.</span></p></div></div></div> <br />&nbsp;Creatiedatum: 2020-09-01T00:00:00 <br />&nbsp;Publicatiedatum: 2020-09-01T00:00:00 <br />&nbsp;Update frequentie: indien nodig <br />&nbsp;Beheer: GIS-beheer <br />&nbsp;Contact: gis@antwerpen.be

  • <strong>groen_perceel</strong>&nbsp;<div><em>Stadsontwikkeling/Ruimte</em></div>&nbsp;<div style='text-align:Left;'><div><div><p style='margin:0 0 667 0;'><span>Groene of onverharde oppervlakte (volgens Groenkaart Vlaanderen om 3 jaar) </span><span>o</span><span>p perceelsniveau.Dit is een fijner niveau dan de buurten, wijken en postzones, die je kan raadplegen in </span><a href='https://stadincijfers.antwerpen.be/Databank/Jive/?workspace_guid=2a1b200b-02eb-4100-bbb9-89c4e8907d80' rel='nofollow ugc'><span><span>stad in cijfers</span></span></a><span><span>. </span></span></p><p style='margin:0 0 667 0;'><span><span>Het betreft:</span></span></p><p style='margin:0 0 667 0;'><span>- onbebouwde oppervlakte (buitenruimte) van het perceel</span><span>in m²</span><span>(volgens GRB)</span></p><p style='margin:0 0 667 0;'><span>- % onbebouwde oppervlakte (buitenruimte) t.o.v. totale oppervlakte van het perceel (volgens GRB)</span><span>. Volgens de huidige Bouwcode moet minimaal 20% van de oppervlakte van het perceel onbebouwd zijn.</span><span>Dit is ook ingedeeld volgens functie van het Kadaster: appartementsgebouw, huis, bedrijf (opslag, industrie, commercieel en kantoorgebouw) en andere (vaak gemeenschapsvoorzieningen).</span></p><p><p><p style='margin:0 0 667 0;'><span>- groene of onverharde oppervlakte van het perceel</span><span>in m²</span><span>(</span><span>volgens </span><span>ortho</span><span>foto</span><span>)</span></p><p style='margin:0 0 667 0;'><span>- % van de groene of onverharde oppervlakte t.o.v. de totale oppervlakte van het perceel</span><span>. Dit is ook ingedeeld volgens functie van het Kadaster: appartementsgebouw, huis, bedrijf (opslag, industrie, commercieel en kantoorgebouw) en andere (vaak gemeenschapsvoorzieningen).</span></p><p style='margin:0 0 667 0;'><span>- % van de groene of onverharde oppervlakte t.o.v. de onbebouwde oppervlakte (buitenruimte) van het perceel</span><span>. Volgens de huidige Bouwcode moet minimaal 2/3de (66%) van de onbebouwde oppervlakte van het perceel groen of onverhard zijn.</span><span>Dit is ook ingedeeld volgens functie van het Kadaster: appartementsgebouw, huis, bedrijf (opslag, industrie, commercieel en kantoorgebouw) en andere (vaak gemeenschapsvoorzieningen).</span></p><p style='margin:0 0 667 0;'><span>- verharde oppervlakte van het perceel</span><span>in m²</span><span>(</span><span>volgens </span><span>ortho</span><span>foto</span><span>)</span><span>. Volgens de huidige Bouwcode mag maximaal 20 m² van de onbebouwde oppervlakte van het perceel verhard zijn, voor tuinen tot 60 m².</span></p><p><p style='margin:0 0 1333 0;'><span><span>Dit is de groene open oppervlakte van het perceel, dus zonder de bebouwing (volgens GRB- hoofd- en bijgebouwen), ofwel de onverharde, groene buitenruimte of tuin (voor- en achterkant van de percelen) (volgens Groenkaart Vlaanderen). </span></span></p><p style='margin:0 0 1333 0;'><span><span>Het betreft niet alleen de woonpercelen, maar ook de percelen met economische, openbare functies (ander) en zelfs onbebouwde percelen (zoals alle parken uitgezonderd Stadspark en Harmoniepark, die geen perceel zijn en dus als openbaar domein zijn ingetekend).</span></span></p><p style='margin:0 0 1333 0;'><span>Deze groenkaart is een raster (1m resolutie) van segmentatieclassificatie van de zomervlucht orthofoto’s in opdracht van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) met de klassen “Niet groen”, “Landbouw”, “Laag Groen” (minder dan 3m) en “Hoog Groen” (meer dan 3m). Sinds 2012 wordt deze om de 3 jaar aangemaakt (2012, 2015 en 20</span><span>18</span><span>).</span></p><p style='margin:0 0 1333 0;'><span>Bronnen: GRB</span><span>, Kadaster</span><span /><span>en Groenkaart Vlaanderen</span></p><p><span /></p></div></div></div> <br />&nbsp;Creatiedatum: 2015-01-01T00:00:00 <br />&nbsp;Publicatiedatum: 2020-09-01T00:00:00 <br />&nbsp;Revisiedatum: 2018-12-31T00:00:00 <br />&nbsp;Beheer: Virge Smets <br />&nbsp;Contact: virge.smets@antwerpen.be</p></p></p>

  • <strong>KADASTER_BOUWBLOK</strong>&nbsp;<div><em>Stadsontwikkeling/Ruimte</em></div>&nbsp;<div style='text-align:Left;'><div><div><p style='margin:0 0 667 0;'><span><span>Kadastergegevens geaggregeerd op bouwblokniveau.Dit is een fijner niveau dan de buurten, wijken en postzones, die je kan raadplegen in </span></span><a href='https://stadincijfers.antwerpen.be/Databank/Jive/?workspace_guid=1304dff4-9334-40d1-a9ac-db97386f34e3' rel='nofollow ugc'><span><span>stad in cijfers.</span></span></a><span><span>(zie ook voor nog meer metadata over kadaster)</span></span></p><p style='margin:0 0 667 0;'><span><span>Het betreft:</span></span></p><ul><li><p style='margin:0 0 667 0;'><span style='font-weight:bold;'><span>Eigenaars:</span></span><span><span># en % inwonende eigenaars</span></span></p></li><li><p style='margin:0 0 667 0;'><span style='font-weight:bold;'><span>Vloeroppervlakte</span></span><span><span>en </span></span><span style='font-weight:bold;'><span>woonoppervlakte</span></span><span><span>: en afgeleiden: gemiddelde woonopp. per woning, vloer/ terrein ratio* en open/ vloer ratio**</span></span></p></li><li><p style='margin:0 0 667 0;'><span style='font-weight:bold;'><span>Woningen: </span></span><span><span># en % eengezinswoningen, # woningen in meergezinsgebouwen</span></span></p></li><li><p style='margin:0 0 667 0;'><span style='font-weight:bold;'><span>Eengezinswoningen: </span></span><span><span># en % eengezinswoningen: rijhuis, halfopen huis en open huis</span></span></p></li></ul><p><ul><li><p style='font-weight:bold;margin:0 0 667 0;'><span><span>Bebouwde grondoppervlakte: volgens GRB en afgeleide bebouwingsgraad(% bebouwde oppervlakte)</span></span></p></li><li><p style='font-weight:bold;margin:0 0 667 0;'><span><span>Onbebouwde oppervlakte: volgens GRB en afgeleide gemiddelde onbebouwde oppervlakte of buitenruimte </span></span></p></li><li><p style='font-weight:bold;margin:0 0 667 0;'><span><span>Bouwjaar: </span></span><span><span>gemiddeld bouwjaar van bouwblok (bij nieuwbouw zal dit gemiddelde naar boven gaan)</span></span></p></li><li><p style='font-weight:bold;margin:0 0 667 0;'><span><span>Verdiepen: </span></span><span><span>gemiddeld # verdiepen van bouwblok</span></span></p></li><li><p style='font-weight:bold;margin:0 0 667 0;'><span><span>Parkeren: </span></span><span><span>totaal # parkeerplaatsen in bouwblok (volgens kadaster: garages, standplaatsen en parkings op percelen)</span></span></p></li></ul><p><ul><li><p style='margin:0 0 667 0;'><span style='font-weight:bold;'><span>Functies:</span></span><span><span>% percelen volgens hoofdindeling NIS kadaster (woon, economie, ander en onbebouwd) en # percelen volgens detailindeling NIS kadaster (appartementsgebouwen, huizen, industrie, opslag, kantoor, commercieel, andere, onbebouwd)</span></span></p></li></ul><p style='margin:0 0 667 48;'><span><span>*Vloeroppervlakte t.o.v. oppervlakte perceel (Vloer Terrein Ratio). Dit is het aantal vierkante meters vloeroppervlakte van de bebouwing t.o.v. de totale oppervlakte van het perceel. De Vloer Terrein Ratio (V/T) zegt iets over de bebouwingsdruk: hoe lager de index hoe minder bebouwingsdichtheid.</span></span></p><p style='margin:0 0 667 48;'><span><span>**Onbebouwde grondoppervlakte t.o.v. de vloeroppervlakte (Open Space Ratio). Dit is de oppervlakte van het perceel zonder de bebouwing (volgens GRB- hoofd- en bijgebouwen), ofwel de buitenruimte, onbebouwd in relatie tot het aantal vierkante meters vloeroppervlakte (verschillende verdiepen) van de bebouwing (volgens Kadaster). De Open Space ratio (OSR) is de maat van de niet bebouwde ruimte tov de vloeroppervlakte. Het zegt iets over de druk op de open onbebouwde ruimte: hoe lager de ratio hoe hoger de druk op de open ruimte.</span></span></p><p style='margin:0 0 0 0;'><span><span>Jaarlijks wordt de kadastrale legger gekoppeld aan de percelen, maar ook aan de bouwblokken, zodat de informatie aan de hand van de percelen en ook de bouwblokken kan gevisualiseerd worden.</span></span></p><p style='margin:0 0 0 0;'><span><span>De bebouwde en ook de onbebouwde oppervlakte wordt volgens de GRB- hoofd- en bijgebouwen berekend en komen niet van het kadaster. </span></span></p><p style='margin:0 0 0 0;'><span>Bronnen: Kadaster en GRB</span></p></div></div></div> <br />&nbsp;Creatiedatum: 2020-07-01T00:00:00 <br />&nbsp;Publicatiedatum: 2020-07-01T00:00:00 <br />&nbsp;Revisiedatum: 2019-01-01T00:00:00 <br />&nbsp;Beheer: Virge Smets <br />&nbsp;Contact: virge.smets@antwerpen.be</p></p>

  • &nbsp;<div><em>Talentontwikkeling en Vrijetijdsbeleving/Stedelijke Jeugddienst</em></div>&nbsp;<div style='text-align:Left;'><div><div><p><span><span>Stad Antwerpen wil met haar speelweefselplannen de routes die kinderen vaak gebruiken veiliger en plezieriger maken.</span></span></p><p><span><span>Een speelweefselplan is een netwerk van autoluwe of autovrije fiets- en looproutes in een bepaalde buurt of wijk, aangevuld met ‘speelimpulsen’ onderweg. We brengen eerst in kaart waar kinderen spelen, waar ze naar school gaan, waar ze vriendjes ontmoeten, waar ze op ontdekkingstocht gaan… We bekijken dan welke ingrepen er wenselijk zijn, op welke manier we de veiligheid langs die routes kunnen verbeteren, waar er nood is aan extra speelruimte. Door de zones waar vaak kinderen komen veiliger en aantrekkelijker te maken, stimuleren we hen meer buiten te spelen en te bewegen. Bovendien worden ze zo meer ‘zelfstandig mobiel’ in de stad.</span></span></p><p><span><span>We stimuleren kinderen om meer buiten te spelen, maar dat werkt ook aanstekelijk voor volwassenen. Zo komen zij zelf meer op straat, leggen ze sociale contacten met buurtbewoners, passen ze hun verkeersgedrag aan… De wijk wordt op die manier een aangenamere plek om te wonen.</span></span></p><p style='font-weight:bold;'><span><span>Unieke aanpak</span></span></p><p><span>Bij het (her)invullen van publieke ruimte worden kinderen en jongeren zelden écht betrokken. Uniek aan het concept van de speelweefselplannen is dat ze net wél vertrekken vanuit het perspectief van kinderen en jongeren. Via een intensief participatieproject met terugkoppelmomenten vragen we hen naar hun ervaringen, inzichten en meningen. We zien hen als gelijkwaardige partners, naast volwassen wijkbewoners en professionals. Die professionals komen overigens uit diverse diensten: mobiliteit, jeugd, sport, samenleven, buurtregie, inspraak… Net die interdisciplinaire aanpak biedt een grote meerwaarde.</span></p><p><span>Meer gedetailleerde info over speelweefsel vind je op de website: </span><a href='https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/vrijetijdsaanbod-voor-kinderen/buiten-spelen/antwerpse-speelweefselplannen' rel='nofollow ugc'><span style='font-size:16pt'><span>https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/vrijetijdsaanbod-voor-kinderen/buiten-spelen/antwerpse-speelweefselplannen</span></span></a></p><p><span /></p></div></div></div> <br />&nbsp;Publicatiedatum: 2017-10-01T00:00:00 <br />&nbsp;Revisiedatum: 2021-02-08T00:00:00 <br />&nbsp;Beheer: Wim Seghers <br />&nbsp;Contact: Wim.Seghers@antwerpen.be

  • &nbsp;<div><em>TV/Sporting A</em></div>&nbsp;<div style='text-align:Left;'><div><div><p><span>In Antwerpen zijn er heel wat verschillende wandelroutes.Deze laag bevat verschillende wandelroutes, zoals de routes van Trage Wegen en wandelingen in de groenlandschappen in Antwerpen.</span></p></div></div></div> <br />&nbsp;Creatiedatum: 2020-05-08T00:00:00 <br />&nbsp;Publicatiedatum: 2020-05-12T00:00:00 <br />&nbsp;Beheer: Sabine Beckers <br />&nbsp;Contact: Sabine.Beckers@antwerpen.be

  • <strong>GROEN_BOUWBLOK</strong>&nbsp;<div><em>Stadsontwikkeling/Ruimte</em></div>&nbsp;<div style='text-align:Left;'><div><div><p style='margin:0 0 667 0;'><span><span>Groene of onverharde oppervlakte (volgens Groenkaart Vlaanderen om 3 jaar) geaggregeerd op bouwblokniveau.Dit is een fijner niveau dan de buurten, wijken en postzones, die je kan raadplegen in </span></span><a href='https://stadincijfers.antwerpen.be/Databank/Jive/?workspace_guid=2a1b200b-02eb-4100-bbb9-89c4e8907d80' rel='nofollow ugc'><span><span>stad in cijfers</span></span></a><span><span>. </span></span></p><p style='margin:0 0 667 0;'><span><span>Het betreft:</span></span></p><p style='margin:0 0 667 0;'><span><span>- groene of onverharde oppervlakte van het bouwblok (ortho)</span></span></p><p style='margin:0 0 667 0;'><span><span>- % van de groene of onverharde oppervlakte t.o.v. van de totale oppervlakte van het bouwblok</span></span></p><p style='margin:0 0 667 0;'><span><span>- % van de groene of onverharde oppervlakte t.o.v. van de onbebouwde oppervlakte (buitenruimte) van het bouwblok</span></span></p><p style='margin:0 0 1333 0;'><span><span>Dit is de groene open oppervlakte van het bouwblok, dus zonder de bebouwing (volgens GRB- hoofd- en bijgebouwen), ofwel de onverharde, groene buitenruimte of tuin (voor- en achterkant van de percelen) (volgens Groenkaart Vlaanderen). </span></span></p><p style='margin:0 0 1333 0;'><span><span>Het betreft niet alleen de woonpercelen, maar ook de percelen met economische, openbare functies en zelfs onbebouwde percelen (zoals alle parken uitgezonderd Stadspark en Harmoniepark, die geen perceel zijn en dus als openbaar domein zijn ingetekend). Dat betekent dat dit cijfer vertekend is.</span></span></p><p style='margin:0 0 1333 0;'><span>Deze groenkaart is een raster (1m resolutie) van segmentatieclassificatie van de zomervlucht orthofoto’s in opdracht van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) met de klassen “Niet groen”, “Landbouw”, “Laag Groen” (minder dan 3m) en “Hoog Groen” (meer dan 3m). Sinds 2012 wordt deze om de 3 jaar aangemaakt (2012, 2015 en 2018).</span></p><p style='margin:0 0 1333 0;'><span><span>Bronnen: GRB en Groenkaart Vlaanderen</span></span></p><p><span /></p></div></div></div> <br />&nbsp;Creatiedatum: 2020-01-01T00:00:00 <br />&nbsp;Publicatiedatum: 2020-01-01T00:00:00 <br />&nbsp;Revisiedatum: 2018-12-31T00:00:00 <br />&nbsp;Beheer: Virge Smets <br />&nbsp;Contact: virge.smets@antwerpen.be