Format

XML

210 record(s)
 
Type of resources
Metadata standard
standardName
Available actions
Service types
flanderskeyword
Provided by
status
Topics
Keywords
Contact for the resource
Years
Formats
protocol
domain
Representation types
Scale 1:
INSPIRE themes
From 1 - 10 / 210
  • Directe downloadservice voor de haltes van de vervoersmaatschappij De Lijn

  • Web Map Service met data van de Vervoersmaatschappij De Lijn.

  • Directe downloadservice voor de reiswegen van de Vlaamse vervoersmaatschappij De Lijn

  • Overzicht van de organisaties die geografische objecten in Vlaanderen beheren. De referentielijst bevat ten minste alle beheerders van wegen en waterlopen.Een beheerder is een “organisatie” die het beheer van een geografisch object uitvoert, heeft uitgevoerd of zal uitvoeren. Meestal is dit een openbare instantie, maar ad hoc kunnen ook privébedrijven (rechtspersonen) in deze lijst opgenomen worden.Zowel de moederorganisatie als haar afdelingen kunnen opgenomen worden.De referentielijst bevat geen informatie over de levensloop of andere informatie van organisaties, bvb een periode van bestaan (datum van oprichting, datum van opheffing, datum van ontbinding, …), de status (actief, opgeheven, …), adres(sen)… Voor rechtspersonen kan deze informatie via het Ondernemingsnummer opgevraagd worden.

  • Directe downloadservice voor de Biologische Waarderingskaart en Natura 2000 Habitatkaart.

  • Web Map Service met data van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek.

  • Directe downloadservice voor de Bedrijventerreinen

  • Directe downloadservice voor Brownfieldconvenanten

  • Web Map Service met data van Wonen in Vlaanderen.

  • Web Map Service met data van het Agentschap Innoveren en Ondernemen