Contact for the resource

Agentschap Integratie en Inburgering

1 record(s)
 
Type of resources
Metadata standard
standardName
Provided by
Keywords
Contact for the resource
From 1 - 1 / 1
  • De Kruispuntbank Inburgering (KBI), die beheerd wordt door het Agentschap Integratie en Inburgering, is het cliëntvolgsysteem voor inburgeraars, Onthaalbureaus en Huizen van het Nederlands. Hier wordt het volledige traject van nieuwkomers op hun weg naar maatschappelijke integratie beheerd en gevolgd.