From 1 - 2 / 2
  • SamenvattingEen inventaris van allemeubilair in de groene publieke ruimte - vnl. in parken en op pleinen - dat wordt beheerd door de stad (Stadsbeheer). Speeltoestellen en fietsenstallingen zijn aangegeven als 'obstakels' in het groen.DoelKennis en efficiënt beheer van het groenareaal in de stad. De kaartlaag is enkel raadpleegbaar. Hetaanbrengen van wijzigingen en opslaan van extra informatie (schade, beheergegevens... ) gebeurt inaangepaste software.BasisKaartlaag aangemaakt uit eenmalige grootschalige opmeting (vnl. door mobile mapping) en verderaangevuld met terrestrische metingen. Tekortzones zijn vnl. parken en die worden in de periode 2014 -2018 verder opgemeten.Update van de gegevens gebeurt door verwerking van as-builtplannen.Inbrengen en controle van de attributen (soort meubilair) gebeurt door deterreinbeheerders van SB/GB.

  • Laag met 50m, 100m en 150m buffer van de zitbanken of zitmeubilair, zowel in de straat, op het plein als in het groen (uitgezonderd het groen dat niet onderhouden wordt door de stad, maar door de Provincie: Rivierenhof, Hof Van Leysen) . Deze datalaag wordt jaarlijks in januari geactualiseerd, op voorwaarde dat de straatobjecten door de bevoegde sector/dienst jaarlijks wordt beheerd en geü pdate. Om een fijnmazig voetgangersnetwerk uit te bouwen, is het ook belangrijk dat de voetganger om de 50m, 100m of 150m (max 2 min wandelen) kan rusten op een zitbank. Deze buffers geven een inzicht in waar er nog zitmeubilair nodig is. Volgens de 8-80-norm geniet de laag met 50m de voorkeur.