From 1 - 6 / 6
  • &nbsp;<div></div>&nbsp;

  • &nbsp;<div></div>&nbsp;

  • Samenvatting Een inventaris van alle afsluitingen en oeverzones in de publieke ruimte die worden beheerd door de stad (Stadsbeheer). De oeverzone is weergegeven als lijn. Deze lijn is de rand van het wateroppervlak op moment van opmeten. Doel Kennis en efficiënt beheer van het groenareaal in de stad. De kaartlaag is enkel raadpleegbaar. Het aanbrengen van wijzigingen en opslaan van extra informatie (schade, beheergegevens... ) gebeurt in aangepaste software. Basis Kaartlaag aangemaakt uit eenmalige grootschalige opmeting (vnl. door mobile mapping) en verder aangevuld met terrestrische metingen. Tekortzones zijn vnl. parken en die worden in de periode 2014 - 2018 verder opgemeten. Update van de gegevens gebeurt door verwerking van as-builtplannen. Inbrengen en controle van de attributen ( soort afsluiting of oeverafwerking) gebeurt door de terreinbeheerders van SB/GB.

  • SamenvattingEen inventaris van allemeubilair in de groene publieke ruimte - vnl. in parken en op pleinen - dat wordt beheerd door de stad (Stadsbeheer). Speeltoestellen en fietsenstallingen zijn aangegeven als 'obstakels' in het groen.DoelKennis en efficiënt beheer van het groenareaal in de stad. De kaartlaag is enkel raadpleegbaar. Hetaanbrengen van wijzigingen en opslaan van extra informatie (schade, beheergegevens... ) gebeurt inaangepaste software.BasisKaartlaag aangemaakt uit eenmalige grootschalige opmeting (vnl. door mobile mapping) en verderaangevuld met terrestrische metingen. Tekortzones zijn vnl. parken en die worden in de periode 2014 -2018 verder opgemeten.Update van de gegevens gebeurt door verwerking van as-builtplannen.Inbrengen en controle van de attributen (soort meubilair) gebeurt door deterreinbeheerders van SB/GB.

  • Download: https://ceph.antwerpen.be/prd-open-data-datatank/DOWNLOADS/boom.zip - https://ceph.antwerpen.be/prd-open-data-datatank/DOWNLOADS/boom.zip Samenvatting Een inventaris van alle bomen in de publieke ruimte die worden beheerd door de stad (Stadsbeheer). Bomen zijn meerjarige houtige planten van meer dan 3m hoog (sommige lagere scheer- of knotvormen zijn dus niet als boom geïnventariseerd). Bomen in bosverband worden niet individueel beheerd en worden als vlak aangeduid. Doel Kennis en efficiënt beheer van het bomenbestand in de stad. De kaartlaag is enkel raadpleegbaar. Het aanbrengen van wijzigingen en opslaan van extra informatie (schade, beheergegevens... ) gebeurt in aangepaste software. Basis Kaartlaag aangemaakt uit eenmalige grootschalige opmeting (vnl. door mobile mapping) en verder aangevuld met terrestrische metingen. Tekortzones zijn vnl. parken en die worden in de periode 2014 - 2018 verder opgemeten. Update van de gegevens gebeurt door verwerking van as-builtplannen. Inbrengen en controle van de attributen (boomsoort, stamomtrek) gebeurt door de terreinbeheerders van SB/GB.

  • Aanduiding van locaties waar er aan buurtcomposteren kan gedaan worden.In de bijbehorende alfanumerieke data staan de gegevens van de verantwoordelijken en info v.w.b. mogelijke gebruikers. De stad Antwerpen werkt samen met Posthof vzw om 20 buurtcompostplaatsen op te richten. Daar kunnen Antwerpenaars samen met hun buren op een makkelijke, ecologische en sociale manier afval van groenten, fruit en bladeren composteren.