From 1 - 3 / 3
  • <DIV STYLE="text-align:Left;"><DIV><DIV><P><SPAN STYLE="font-weight:bold;">Samenvatting</SPAN></P><P><SPAN>Een vlakkenlaag met de contouren van alle parken in antwerpen. Een park is een d</SPAN><SPAN>oor de mens ontworpen en aangelegd groen gebied </SPAN><SPAN>dat verschillende </SPAN><SPAN>functie</SPAN><SPAN>s vervult, waaronder zeker recreatieve functies.</SPAN></P><P><SPAN STYLE="font-weight:bold;">Doel</SPAN></P><P><SPAN>Afbakening van de als park of buurtpark gekende zones, met hun voorkeursnaam.</SPAN></P><P><SPAN STYLE="font-weight:bold;">Basis</SPAN></P><P><SPAN>Deze data wordt dagelijks bijgehouden.</SPAN></P></DIV></DIV></DIV>

  • SamenvattingEen inventaris van allemeubilair in de groene publieke ruimte - vnl. in parken en op pleinen - dat wordt beheerd door de stad (Stadsbeheer). Speeltoestellen en fietsenstallingen zijn aangegeven als 'obstakels' in het groen.DoelKennis en efficiënt beheer van het groenareaal in de stad. De kaartlaag is enkel raadpleegbaar. Hetaanbrengen van wijzigingen en opslaan van extra informatie (schade, beheergegevens... ) gebeurt inaangepaste software.BasisKaartlaag aangemaakt uit eenmalige grootschalige opmeting (vnl. door mobile mapping) en verderaangevuld met terrestrische metingen. Tekortzones zijn vnl. parken en die worden in de periode 2014 -2018 verder opgemeten.Update van de gegevens gebeurt door verwerking van as-builtplannen.Inbrengen en controle van de attributen (soort meubilair) gebeurt door deterreinbeheerders van SB/GB.

  • Groene zones