From 1 - 10 / 61
  • <strong>bereik_waterbus</strong>&nbsp;<div><em>Stadsontwikkeling/Ruimte</em></div>&nbsp;<div style='text-align:Left;'><div><div><p><span>Laag met bereikzone van waterbushaltes op wijkniveau (1.000m en 15 min. wandelen</span><span /><span>of 5 min. fietsen), maar zonder rekening te houden met barrieres (concentrische buffers).</span></p><p><span>Deze datalagen worden jaarlijks in januari geactualiseerd, op voorwaarde dat de voorziening door de bevoegde sector/dienst jaarlijks wordt beheerd en geüpdate.Deze laag geeft een beeld van de ruimtelijke spreiding van deze voorziening. Deze laag geeft een beeld van de regionale/ bovenlokale bereikbaarheid en wordt gebruikt voor de locatie van bovenlokale voorzieningen. </span></p></div></div></div> <br />&nbsp;Creatiedatum: 2018-12-13T00:00:00 <br />&nbsp;Publicatiedatum: 2018-12-13T00:00:00 <br />&nbsp;Revisiedatum: 2022-01-01T00:00:00 <br />&nbsp;Update frequentie: jaarlijks <br />&nbsp;Beheer: Virge Smets <br />&nbsp;Contact: virge.smets@antwerpen.be

  • <strong>BEREIK_AUTO_BOVENLOKAAL</strong>&nbsp;<div><em>Stadsontwikkeling/Ruimte</em></div>&nbsp;<div style='text-align:Left;'><div><div><p><span><span>Laag met bereikzone van openbaar vervoer haltes </span></span><span><span>(tram en trein) </span></span><span><span>met maximum reistijd van 15 min. vanuit de park &amp; rides: ofwel 15 min wandelen (1.000m rond p&amp;r), ofwel max 10 min tram rijden en 5 min wandelen (400m rond tramhalte die op 10 min rijden van de p&amp;r ligt) ofwel 15 min. fietsen (3.000m rond p&amp;r). </span></span><span><span>(zie ook </span></span><a href='https://geoportaal.antwerpen.be/portal/home/search.html?q=parking' rel='nofollow ugc'><span><span>geodata-portaal</span></span></a><span><span>, </span></span><a href='http://portaal-stadantwerpen.opendata.arcgis.com/datasets?q=parking' rel='nofollow ugc'><span><span>open geodata-portaal</span></span></a><span><span>) </span></span><span><span>becijferd in </span></span><a href='https://stadincijfers.antwerpen.be/Databank/Jive/?workspace_guid=9f1ea5ce-5c4a-49e8-ab1f-ca7511a54499' rel='nofollow ugc'><span><span>stad in cijfers</span></span></a><span><span>)</span></span></p><p><span><span>Deze datalagen worden jaarlijks in januari geactualiseerd, op voorwaarde dat de voorziening door de bevoegde sector/dienst jaarlijks wordt beheerd en geüpdate. Deze laag geeft een beeld van de regionale/ bovenlokale bereikbaarheid vanuit de park en rides en wordt gebruikt voor de locatie van bovenlokale voorzieningen. </span></span></p><p><span><span>Concreet kan dit vanuit de park en ride:</span></span></p><ul><li><p><span><span>15 min. wandelen (concentrische buffer van 1.000m rond treinstation weerspiegelt 1,25 km werkelijke afstand of 15 min wandelen aan 5 km/u)</span></span></p></li><li><p><span><span>15 min. fietsen (concentrische buffer van 3km rond treinstation weerspiegelt 3,75 km werkelijke afstand of 15 min fietsen aan 15 km/u), </span></span></p></li><li><p><span><span>Max 10 min. met tramrijden en 5 min. wandelen (concentrische buffer van 400m rond de volgende tramhaltes (zie ook </span></span><a href='https://www.delijn.be/nl/lijnen' rel='nofollow ugc'><span><span>https://www.delijn.be/nl/lijnen</span></span></a><span><span>):</span></span></p></li><li><p><span /><span /></p></li></ul><table><tbody><tr><td><p style='font-weight:bold;'><span><span>Vanuit P&amp;R Luchtbal vertrekken de volgende tramlijnen: 1, 6 en 70</span></span></p></td></tr><tr><td><p></td><td><p><span><span>Met tram 1 (P+R Luchtbal - Zuid) rijd je max. 10 minuten tot aan de halte Ijzerlaan</span></span></p></td></tr><tr><td><p></td><td><p><span><span>Met tram 6 (P+R Luchtbal - P+R Olympiade) rijd je max. 10 minuten tot aan de halte Merksem Lambrechtshoeken</span></span></p></td></tr><tr><td><p></td><td><p><span><span>Met tram 70 (P+R Luchtbal - Eilandje) rijd je max. 10 minuten tot aan de halte A'pen Londen</span></span></p></td></tr><tr><td><p style='font-weight:bold;'><span><span>Vanuit P&amp;R Merksem vertrekken de volgende tramlijnen: 2 en 3</span></span></p></td></tr><tr><td><p></td><td><p><span><span>Met tram 2 (P+R Merksem - Hoboken) rijd je max. 10 minuten tot aan de halte Burgemeester Nolf</span></span></p></td></tr><tr><td><p></td><td><p><span><span>Met tram 3 (P+R Merksem - P+R Melsele) rijd je max. 10 minuten tot aan de halte Gasthuishoeve</span></span></p></td></tr><tr><td><p style='font-weight:bold;'><span><span>Vanuit P&amp;R Olympiade vertrekken de volgende tramlijnen: 2 en 6</span></span></p></td></tr><tr><td><p></td><td><p><span><span>Met tram 2 (P+R Merksem - Hoboken) rijd je max. 10 minuten tot aan de haltes Harmonie en Hoboken Draaiboom</span></span></p></td></tr><tr><td><p></td><td><p><span><span>Met tram 6 (P+R Olympiade - P+R Luchtbal) rijd je max. 10 minuten tot aan de halte A'pen Harmonie</span></span></p></td></tr><tr><td><p style='font-weight:bold;'><span><span>Vanuit P&amp;R Blancefloer 3 vertrekken de volgende tramlijnen: 3</span></span></p></td></tr><tr><td><p></td><td><p><span><span>Met tram 3 (P+R Melsele - P+R Merksem) rijd je max. 10 minuten tot aan de halte P+R Melsele</span></span></p></td></tr><tr><td><p style='font-weight:bold;'><span><span>Vanuit P&amp;R Melsele vertrekken de volgende tramlijnen: 3</span></span></p></td></tr><tr><td><p></td><td><p><span><span>Met tram 3 (P+R Melsele - P+R Merksem) rijd je max. 10 minuten tot aan de halte Sporthal</span></span></p></td></tr><tr><td><p style='font-weight:bold;'><span><span>Vanuit P&amp;R Linkeroever vertrekken de volgende tramlijnen: 3, 5, 9 en 15</span></span></p></td></tr><tr><td><p></td><td><p><span><span>Met tram 3 (P+R Melsele - P+R Merksem) rijd je max. 10 minuten tot aan de halte Opera Metro</span></span></p></td></tr><tr><td><p></td><td><p><span><span>Met tram 5 (P+R Linkeroever - Wijnegem) rijd je max. 10 minuten tot aan de halte A'pen Opera Metro</span></span></p></td></tr><tr><td><p></td><td><p><span><span>Met tram 9 (P+R Linkeroever - Eksterlaar) rijd je max. 10 minuten tot aan de halte A'pen Opera Metro</span></span></p></td></tr><tr><td><p></td><td><p><span><span>Met tram 15 (P+R Linkeroever - P+R Boechout) rijd je max. 10 minuten tot aan de halte Opera Metro</span></span></p></td></tr><tr><td><p style='font-weight:bold;'><span><span>Vanuit P&amp;R Bosuil vertrekken de volgende tramlijnen: 5</span></span></p></td></tr><tr><td><p></td><td><p><span><span>Met tram 5 (P+R Linkeroever - Wijnegem) rijd je max. 10 minuten tot aan de haltes A'pen Handel Metro en Wijnegem Shopping Center</span></span></p></td></tr><tr><td><p style='font-weight:bold;'><span><span>Vanuit P&amp;R Wommelgem vertrekken de volgende tramlijnen: 8</span></span></p></td></tr><tr><td><p></td><td><p><span><span>Met tram 8 (P+R Wommelgem - Astrid) rijd je max. 10 minuten tot aan de halte Deurne Muggenberg</span></span></p></td></tr><tr><td><p style='font-weight:bold;'><span><span>Vanuit P&amp;R Schoonselhof vertrekken de volgende tramlijnen: 10</span></span></p></td></tr><tr><td><p></td><td><p><span><span>Met tram 10 ( P+R Schoonselhof - Wijnegem) rijd je max. 10 minuten tot aan de halte Kielpark</span></span></p></td></tr><tr><td><p style='font-weight:bold;'><span><span>Vanuit P&amp;R Boechout vertrekken de volgende tramlijnen: 15</span></span></p></td></tr><tr><td><p></td><td><p><span><span>Met tram 15 (P+R Boechout - P+R Linkeroever) rijd je max. 10 minuten tot aan de halte Gemeenteplein </span></span></p></td></tr></tbody></table><p></div></div></div> <br />&nbsp;Creatiedatum: 2019-01-01T00:00:00 <br />&nbsp;Publicatiedatum: 2019-01-01T00:00:00 <br />&nbsp;Revisiedatum: 2021-01-01T00:00:00 <br />&nbsp;Update frequentie: jaarlijks <br />&nbsp;Beheer: Virge Smets <br />&nbsp;Contact: virge.smets@antwerpen.be</p></p></p></p></p></p></p></p></p></p></p></p></p></p></p></p></p></p>

  • <strong>BEREIK_OV_HALTE_BOVENLOKAAL</strong>&nbsp;<div><em>Stadsontwikkeling/Ruimte</em></div>&nbsp;<div style='text-align:Left;'><div><div><p style='margin:0 0 1 0;'><span>Laag met bereikzone van openbaar vervoer haltes (tram, incl. geplande tramverlengingen en trein) met maximum reistijd van 15 min. vanuit de 3 treinstations (Centraal, Berchem en Zuid): ofwel 15 min wandelen (1.000m rond station), ofwel max 10 min tram rijden en 5 min wandelen (400m rond tramhalte die op 10 min rijden van het station ligt) ofwel 15 min. fietsen (3.000m rond station). (zie ook geodata-portaal, open geodata-portaal) becijferd in stad in cijfers)</span></p><p><span>Deze datalagen worden jaarlijks in januari geactualiseerd, op voorwaarde dat de voorziening door de bevoegde sector/dienst jaarlijks wordt beheerd en geüpdate.Deze laag geeft een beeld van de regionale/ bovenlokale bereikbaarheid vanuit de 3 stations en wordt gebruikt voor de locatie van bovenlokale voorzieningen. </span></p><p><span>Concreet kan dit vanuit het station:</span></p><ul><li><p><span>15 min. wandelen</span><span /><span>(concentrische buffer van 1.000m rond treinstation weerspiegelt 1,25 km werkelijke afstand of 15 min wandelen aan 5 km/u)</span></p></li><li><p><span>15 min. fietsen</span><span /><span>(concentrische buffer van 3km rond treinstation weerspiegelt 3,75 km werkelijke afstand of 15 min fietsen aan 15 km/u), </span><span /></p></li><li><p><span>max</span><span /><span>10 min. met tramrijden en 5 min. wandelen</span><span /><span>(concentrische buffer van 400m rond de volgende tramhaltes</span><span /><span>(zie ook https://www.delijn.be/nl/lijnen):</span></p></li></ul><table><tbody><tr><td><p style='font-weight:bold;'><span>Vanuit Centraal station vertrekken de volgende tramlijnen: 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 15 en 24</span></p></td></tr><tr><td><p><span><span>Met tram 2 (P+R Merksem - Hoboken) rijd je max. 10 minuten tot aan de haltes Me-Burgemeester Nolf en An-deSingel</span></span></p></td></tr><tr><td><p><span><span>Met tram 3 (P+R Melsele - P+R Merksem) rijd je max. 10 minuten tot aan de haltes An-Halewijn en Me-Burgemeester Nolf </span></span></p></td></tr><tr><td><p><span><span>Met tram 5 (P+R Linkeroever - Wijnegem) rijd je max. 10 minuten tot aan de haltes An-A. Cauwelaert en De-Craeybeckx</span></span></p></td></tr><tr><td><p><span><span>Met tram 6 (P+R Olympiade - P+R Luchtbal) rijd je max. 10 minuten tot aan de haltes Me-Gasthuishoeve en An-deSingel</span></span></p></td></tr><tr><td><p><span><span>Met tram 8 (Astrid - P+R Wommelgem) rijd je max. 10 minuten tot aan de halte De-Florent Pauwels</span></span></p></td></tr><tr><td><p><span><span>Met tram 9 (P+R Linkeroever - Eksterlaar) rijd je max. 10 minuten tot aan de haltes An-A. Cauwelaert en Bo-Apollo</span></span></p></td></tr><tr><td><p><span><span>Met tram 10 (Wijnegem - P+R Schoonselhof) rijd je max. 10 minuten tot aan de haltes De-Lunden en An-Kasteelplein</span></span></p></td></tr><tr><td><p><span><span>Met tram 11 (Berchem Station - Melkmarkt) rijd je max. 10 minuten tot aan de haltes An-Van Ruusbroec en An-Melkmarkt </span></span></p></td></tr><tr><td><p><span><span>Met tram 12 (Centraal Station - Sportpaleis) rijd je max. 10 minuten tot aan de halte An-Schijnpoort</span></span></p></td></tr><tr><td><p><span><span>Met tram 15 (P+R Linkeroever - P+R Boechout) rijd je max. 10 minuten tot aan de haltes An-A. Van Cauwelaert en Be-Sint-Willibrordus</span></span></p></td></tr><tr><td><p><span><span>Met tram 24 (Silsburg - Havenhuis) rijd je max. 10 minuten tot aan de haltes Bo-Joe English en An-Noorderplaats</span></span></p></td></tr><tr><td><p style='font-weight:bold;'><span>Vanuit Berchem station vertrekken de volgende tramlijnen: 4, 9 en 11</span></p></td></tr><tr><td><p><span><span>Met tram 4 (Silsburg - Groenplaats - Hoboken) rijd je max. 10 minuten tot aan de haltes An-Sint-Vincentius en De-Eksterlaer</span></span></p></td></tr><tr><td><p><span><span>Met tram 9 (Eksterlaar - P+R Linkeroever) rijd je max. 10 minuten tot aan de haltes De-Eksterlaar en An-Meir Metro</span></span></p></td></tr><tr><td><p><span><span>Met tram 11 (Berchem Station - Melkmarkt) rijd je max. 10 minuten tot aan de halte An-Ploeg</span></span></p></td></tr><tr><td><p style='font-weight:bold;'><span>Vanuit Zuid station vertrekken de volgende tramlijnen: 1, 4 en 10</span></p></td></tr><tr><td><p><span><span>Met tram 1 (Zuid - P+R Luchtbal) rijd je max. 10 minuten tot aan de haltes An-Stadspark en </span></span></p></td></tr><tr><td><p><span><span>Met tram 4 (Silsburg - Groenplaats - Hoboken) rijd je max. 10 minuten tot aan de haltes An-Groenplaats en Ho-Jan Van de Wouwer</span></span></p></td></tr><tr><td><p><span><span>Met tram 10 (P+R Schoonselhof - Wijnegem) rijd je max. 10 minuten tot aan de haltes Ho-Zwaantjes en An-Nationale Bank</span></span></p></td></tr></tbody></table><p><span /></p></div></div></div> <br />&nbsp;Creatiedatum: 2013-01-01T00:00:00 <br />&nbsp;Publicatiedatum: 2018-01-01T00:00:00 <br />&nbsp;Revisiedatum: 2021-01-01T00:00:00 <br />&nbsp;Update frequentie: jaarlijks <br />&nbsp;Beheer: Virge Smets <br />&nbsp;Contact: virge.smets@antwerpen.be

  • <strong>WEGCATEGORIE</strong>&nbsp;<div><em>Mobiliteit en Parkeren Antwerpen</em></div>&nbsp;<div style='text-align:Left;'><div><div><p><span style='font-weight:bold;'>Samenvatting:</span></p><p><span>In het concept van een duurzaam veilig wegverkeer moet de vormgeving van de wegen worden aangepast aan de toegekende functie. Combinaties van stroom-, ontsluitings- en erffuncties moeten (zoveel als mogelijk) worden uitgesloten. Ter wille van de voorspelbaarheid van het gebruik en het gedrag, mag er bij voorkeur slechts één unieke en duidelijk herkenbare vormgeving van een type weg per functie zijn. Dit vergt een consequente categorisering van wegen in een drastisch beperkt aantal functionele en a priori veilige categorieën. Ook de vormgeving van de aansluitingen moeten per paar van categorieën en binnen een categorie uniek en duidelijk herkenbaar zijn. Bebakening, markering en verkeerstechnische voorzieningen moeten op een unieke manier gekoppeld zijn aan een categorie of aansluitingstype. Ook moet per categorie een strikt snelheidsregime gelden. </span></p><p><span style='font-weight:bold;'>Doel:</span></p><p><span>Als randvoorwaarde t.a.v. de wegencategorisering dient de visie zoals uitgedragen door het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen en het Ruimtelijk Structuurplan van de Provincie Antwerpen te worden gehanteerd. De categorisering wordt vervolgens op stedelijk niveau verfijnd. De categorie van RSV, RSPA en de verfijning van het mobiliteitsplan zijn alle 3 opgenomen in de geodatalaag. </span></p><p><span style='font-weight:bold;'>Aanmaak:</span></p><p><span>Als basis werd vertrokken van het huidige mobiliteitsplan en de kaartenbijlagen. Sommige situaties moeten nog verder uitgeklaard worden in de herziening van het mobiliteitsplan. De categorisering is gekoppeld aan de bestaande wegsegmenten</span><span>van het Wegenregister.</span></p></div></div></div> <br />&nbsp;Creatiedatum: 2009-08-01T00:00:00 <br />&nbsp;Publicatiedatum: 2015-03-02T00:00:00 <br />&nbsp;Revisiedatum: 2015-03-02T00:00:00 <br />&nbsp;Update frequentie: indien nodig <br />&nbsp;Beheer: Christophe Verhaeren <br />&nbsp;Contact: Christophe.Verhaeren@antwerpen.be

  • <strong>SNELHEID</strong>&nbsp;<div><em>Mobiliteit en Parkeren Antwerpen</em></div>&nbsp;<div style='text-align:Left;'><div><div><p><span style='font-weight:bold;'>Samenvatting:</span></p><p><span>Overzicht van de toegelaten snelheid op de Antwerpse wegen.</span></p><p><span style='font-weight:bold;'>Doel:</span></p><p><span>Bepalen van de toegelaten snelheid op elk wegsegment. </span></p><p><span style='font-weight:bold;'>Aanmaak:</span></p><p><span>Snelheid is toegekend per wegsegment en is gebaseerd op de inventaris van de verkeersborden. De snelheidgegevens zijn gehangen aan de wegsegmenten uit het Wegenregister.</span></p><p style='margin:0 0 1 0;'><span style='font-size:12pt'>Naast de gebruikelijke snelheden (30, 50, 70, 90, 100 en 120 km/u) hebben we ook een onderscheid gemaakt in:</span></p><p style='margin:0 0 1 0;'><span style='font-size:12pt'>• &lt; 20 km/u: trage wegen, wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen</span></p><p style='margin:0 0 1 0;'><span style='font-size:12pt'>• 20 km/u: woonerven</span></p><p style='margin:0 0 1 0;'><span style='font-size:12pt'>• 30 km/u met beperkte toegang: doodlopende straten, straten met toegangsverbod uitgezonderd plaatselijk verkeer of laden en lossen, waar dus gering verkeer komt</span></p><p><span /></p><p><span /></p></div></div></div> <br />&nbsp;Creatiedatum: 2009-04-01T00:00:00 <br />&nbsp;Publicatiedatum: 2017-06-27T00:00:00 <br />&nbsp;Revisiedatum: 2017-06-27T00:00:00 <br />&nbsp;Update frequentie: indien nodig <br />&nbsp;Beheer: Christophe Verhaeren <br />&nbsp;Contact: Christophe.Verhaern@antwerpen.be

  • <strong>WEGBEHEERDER</strong>&nbsp;<div><em>Mobiliteit en Parkeren Antwerpen</em></div>&nbsp;<div style='text-align:Left;'><div><div><p><span style='font-weight:bold;'>Samenvatting:</span></p><p><span>Indeling van de wegsegmenten volgens beheer. Stads- en gewestwegen, verder ingedeeld in N-, R-, A- en E-wegen.</span></p><p><span>Dit is een afgeleide laag van het Wegenregister.</span></p><p><span style='font-weight:bold;'>Doel:</span></p><p><span>Beheerder van de straat kennen. </span></p><p><span style='font-weight:bold;'>Aanmaak:</span></p><p><span>Attribuut van wegbeheerder toegekend aan de wegsegmenten. </span></p></div></div></div> <br />&nbsp;Creatiedatum: 2009-03-25T00:00:00 <br />&nbsp;Publicatiedatum: 2009-03-25T00:00:00 <br />&nbsp;Revisiedatum: 2009-03-25T00:00:00 <br />&nbsp;Update frequentie: indien nodig <br />&nbsp;Beheer: Christophe Verhaeren <br />&nbsp;Contact: Christophe.Verhaeren@antwerpen.be

  • <strong>BEREIK_OV_HALTE_BUURT</strong>&nbsp;<div><em>Stadsontwikkeling/Ruimte</em></div>&nbsp;<div style='text-align:Left;'><div><div><p><span>Laag met bereikzone van openbaar vervoer haltes (tram, incl. geplande tramverlengingen, bus en trein) op buurtniveau (400m en 5 min. wandelen), maar zonder rekening te houden met barrieres (concentrische buffers).</span><span /><span><span>(</span></span><span>zie ook </span><a href='https://geoportaal.antwerpen.be/portal/home/search.html?q=trein' rel='nofollow ugc'><span><span>geodata-portaal</span></span></a><span><span>, </span></span><a href='http://portaal-stadantwerpen.opendata.arcgis.com/datasets?q=trein' rel='nofollow ugc'><span><span>open geodata-portaal</span></span></a><span><span>) becijferd in </span></span><a href='https://stadincijfers.antwerpen.be/Databank/Jive/?workspace_guid=6105060f-6a34-4701-84be-33a53dc01e27' rel='nofollow ugc'><span><span>stad in cijfers</span></span></a><span><span>)</span></span></p><p style='margin:0 0 1333 0;'><span><span>Deze datalagen worden jaarlijks in januari geactualiseerd, op voorwaarde dat de voorziening door de bevoegde sector/dienst jaarlijks wordt beheerd en geüpdate.</span></span></p><p><span>Deze laag geeft een beeld van de ruimtelijke spreiding van deze voorziening, inspelend op de basismobiliteit van 500m.</span></p><p><span><span>In totaal krijgen zo’n 50-tal lokale woonondersteunende voorzieningen bereikzones.</span></span></p><p><span /></p></div></div></div> <br />&nbsp;Creatiedatum: 2013-01-01T00:00:00 <br />&nbsp;Publicatiedatum: 2018-01-01T00:00:00 <br />&nbsp;Revisiedatum: 2021-01-01T00:00:00 <br />&nbsp;Update frequentie: jaarlijks <br />&nbsp;Beheer: Virge Smets <br />&nbsp;Contact: virge.smets@antwerpen.be

  • <strong>BEREIK_FIETS</strong>&nbsp;<div><em>Stadsontwikkeling/Ruimte</em></div>&nbsp;<div style='text-align:Left;'><div><div><p style='margin:0 0 0 0;'><span>Laag met indicatieve fietsafstanden en fietstijden naar het stadscentrum (Stadspark). </span></p><p style='margin:0 0 0 0;'><span>Laag met bereikzones van (geplande) velostations op 5 min/ 400m wandelen.</span><span /><span>(</span><span>zie ook </span><a href='https://geoportaal.antwerpen.be/portal/home/search.html?q=velo' rel='nofollow ugc'><span><span>geodata-portaal</span></span></a><span><span>, </span></span><a href='http://portaal-stadantwerpen.opendata.arcgis.com/datasets?q=velo' rel='nofollow ugc'><span><span>open geodata-portaal</span></span></a><span><span>) becijferd in </span></span><a href='https://stadincijfers.antwerpen.be/Databank/Jive/?workspace_guid=69b8bda6-60e6-4f4c-a92d-33dfb1c3b43b' rel='nofollow ugc'><span><span>stad in cijfers</span></span></a><span><span>)</span></span></p><p style='margin:0 0 0 0;'><span>Laag met bereikzones van (geplande) buurtfietsenstallingen op 2 min/ 150m wandelen.</span><span /><span>(</span><span /><span>zie ook </span><a href='https://geoportaal.antwerpen.be/portal/home/search.html?q=buurtfietsenstalling' rel='nofollow ugc'><span><span>geodata-portaal</span></span></a><span><span>, </span></span><a href='http://portaal-stadantwerpen.opendata.arcgis.com/datasets?q=buurtfietsenstalling' rel='nofollow ugc'><span><span>open geodata-portaal</span></span></a><span><span>) becijferd in </span></span><a href='https://stadincijfers.antwerpen.be/Databank/Jive/?workspace_guid=e4edca4c-2f63-43ce-b307-a11b9114d5d4' rel='nofollow ugc'><span><span>stad in cijfers</span></span></a><span><span>)</span></span></p><p style='margin:0 0 0 0;'><span>Laag met bereikzones van straatfietsenstallingen (fietsbeugels) op 2 min/ 150m wandelen.</span><span>(</span><span>zie ook </span><a href='https://geoportaal.antwerpen.be/portal/home/search.html?q=buurtfietsenstalling' rel='nofollow ugc'><span><span>geodata-portaal</span></span></a><span><span>, </span></span><a href='http://portaal-stadantwerpen.opendata.arcgis.com/datasets?q=buurtfietsenstalling' rel='nofollow ugc'><span><span>open geodata-portaal</span></span></a><span><span>) becijferd in </span></span><a href='stad%20in%20cijfers)' rel='nofollow ugc'><span><span>stad in cijfers</span></span></a><span><span>)</span></span></p><p style='margin:0 0 0 0;'><span>Laag met bereikzones van bewaakte fietsenstallingen op 5 min/ 400m, 15 min/ 1km wandelen en op 15 min/ 3km fietsen.</span><span>(</span><span>zie ook </span><a href='https://geoportaal.antwerpen.be/portal/home/search.html?q=buurtfietsenstalling' rel='nofollow ugc'><span><span>geodata-portaal</span></span></a><span><span>, </span></span><a href='http://portaal-stadantwerpen.opendata.arcgis.com/datasets?q=buurtfietsenstalling' rel='nofollow ugc'><span><span>open geodata-portaal</span></span></a><span><span>) becijferd in </span></span><a href='https://stadincijfers.antwerpen.be/Databank/Jive/?workspace_guid=a8bce82c-8a54-48fc-8f2a-39451e97a470' rel='nofollow ugc'><span><span>stad in cijfers</span></span></a><span><span>)</span></span></p><p style='margin:0 0 0 0;'><span /><span /></p><p style='margin:0 0 1333 0;'><span>Deze datalagen worden jaarlijks in januari geactualiseerd, op voorwaarde dat de voorziening door de bevoegde sector/dienst jaarlijks wordt beheerd en geüpdate.</span></p><p style='margin:0 0 0 0;'><span>Omdat het Stadspark als het middelpunt van de stad wordt beschouwd,</span><span>worden errond de volgende </span><span>concentrische buffers getrokken:</span></p><ul><li><p><span>2 km vogelvlucht weerspiegelt 2,5 km werkelijke fietsafstand of 10 min</span><span>. </span><span>fietsen (aan 15 km/u</span><span>met gewone fiets</span><span>).</span></p></li><li><p><span>3 km vogelvlucht weerspiegelt 3,75 km werkelijke fietsafstand of 15 min</span><span>. </span><span>fietsen (aan 15 km/u</span><span>met gewone fiets</span><span>).</span></p></li><li><p><span>4 km vogelvlucht weerspiegelt 5 km werkelijke fietsafstand of 20 min</span><span>. </span><span>fietsen (aan 15 km/u</span><span>met gewone fiets</span><span>).</span></p></li><li><p><span>5 km vogelvlucht weerspiegelt 6,75 km werkelijke fietsafstand of 25 min</span><span>. </span><span>fietsen (aan 15 km/u</span><span>met gewone fiets</span><span>).</span></p></li><li><p><span>6 km vogelvlucht weerspiegelt 7,5 km werkelijke fietsafstand of 30 min</span><span>. </span><span>fietsen (aan 15 km/u</span><span>met gewone fiets</span><span>).</span></p></li><li><p><span>8</span><span>km vogelvlucht weerspiegelt </span><span>10</span><span>km werkelijke fietsafstand of </span><span>4</span><span>0 min</span><span>. </span><span>fietsen (aan 15 km/u</span><span>met gewone fiets</span><span>).</span></p></li><li><p><span>10</span><span>km vogelvlucht weerspiegelt </span><span>12,5</span><span>km werkelijke fietsafstand of </span><span>5</span><span>0 min</span><span>. </span><span>fietsen (aan 15 km/u</span><span>met gewone fiets</span><span>)</span><span>/ 38</span><span>min</span><span>. </span><span>fietsen (aan </span><span>20</span><span>km/u</span><span>met elektrische fiets</span><span>)</span><span>/ 25</span><span>min</span><span>. </span><span>fietsen (aan </span><span>30</span><span>km/u</span><span>met speed pedelec</span><span>)</span><span>.</span></p></li><li><p><span>20</span><span>km vogelvlucht weerspiegelt </span><span>25</span><span>km werkelijke fietsafstand of </span><span>10</span><span>0 min</span><span>. </span><span>fietsen (aan 15 km/u</span><span>met gewone fiets</span><span>)</span><span>/ 75</span><span>min</span><span>. </span><span>fietsen (aan </span><span>20</span><span>km/u</span><span>met elektrische fiets</span><span>)</span><span>/ 50</span><span>min</span><span>. </span><span>fietsen (aan </span><span>30</span><span>km/u</span><span>met speed pedelec</span><span>)</span><span>.</span></p></li><li><p><span>30</span><span>km vogelvlucht weerspiegelt </span><span>37,5</span><span>km werkelijke fietsafstand of </span><span>15</span><span>0 min</span><span>. </span><span>fietsen (aan 15 km/u</span><span>met gewone fiets</span><span>)</span><span>/ 113</span><span>min</span><span>. </span><span>fietsen (aan </span><span>20</span><span>km/u</span><span>met elektrische fiets</span><span>)</span><span>/ 75</span><span>min</span><span>. </span><span>fietsen (aan </span><span>30</span><span>km/u</span><span>met speed pedelec</span><span>)</span><span>.</span></p></li></ul></div></div></div> <br />&nbsp;Creatiedatum: 2013-01-01T00:00:00 <br />&nbsp;Publicatiedatum: 2018-01-01T00:00:00 <br />&nbsp;Revisiedatum: 2022-01-01T00:00:00 <br />&nbsp;Update frequentie: jaarlijks <br />&nbsp;Beheer: Virge Smets <br />&nbsp;Contact: virge.smets@antwerpen.be

  • <strong>FIETSSTRAAT</strong>&nbsp;<div><em>Team Data/GIS</em></div>&nbsp;<div style='text-align:Left;'><div><div><p><span>De laag fietsstraat bestaat uit een selectie uit het wegenregister met alle segmenten die fietsstraten zijn. Er zijn drie statussen: voorlopig gerealiseerd, definitief gerealiseerd of gepland.</span></p></div></div></div> <br />&nbsp;Creatiedatum: 2020-09-01T00:00:00 <br />&nbsp;Publicatiedatum: 2020-09-01T00:00:00 <br />&nbsp;Update frequentie: indien nodig <br />&nbsp;Beheer: GIS-beheer <br />&nbsp;Contact: gis@antwerpen.be

  • <strong>ROTATIEPARKING_OVERZICHT</strong>&nbsp;<div><em>Mobiliteit en Parkeren Antwerpen</em></div>&nbsp;<div style='text-align:Left;'><div><div><p><span style='font-weight:bold;'>Samenvatting:</span></p><p><span>Overzicht van de publieke parkings in Antwerpen.</span></p><p><span style='font-weight:bold;'>Doel:</span></p><p><span>Overzicht van de </span><span>locatie van </span><span>publieke parkings in Antwerpen</span><span>(ingang)</span><span>.</span></p><p><span style='font-weight:bold;'>Aanmaak:</span></p><p><span>Intekening op basis van adres.</span></p><p></div></div></div> <br />&nbsp;Creatiedatum: 2014-10-27T00:00:00 <br />&nbsp;Publicatiedatum: 2017-05-19T00:00:00 <br />&nbsp;Revisiedatum: 2017-05-19T00:00:00 <br />&nbsp;Update frequentie: indien nodig <br />&nbsp;Beheer: Christophe Verhaeren <br />&nbsp;Contact: Christophe.Verhaeren@antwerpen.be</p>