From 1 - 3 / 3
  • SamenvattingEen inventaris van allemeubilair in de groene publieke ruimte - vnl. in parken en op pleinen - dat wordt beheerd door de stad (Stadsbeheer). Speeltoestellen en fietsenstallingen zijn aangegeven als 'obstakels' in het groen.DoelKennis en efficiënt beheer van het groenareaal in de stad. De kaartlaag is enkel raadpleegbaar. Hetaanbrengen van wijzigingen en opslaan van extra informatie (schade, beheergegevens... ) gebeurt inaangepaste software.BasisKaartlaag aangemaakt uit eenmalige grootschalige opmeting (vnl. door mobile mapping) en verderaangevuld met terrestrische metingen. Tekortzones zijn vnl. parken en die worden in de periode 2014 -2018 verder opgemeten.Update van de gegevens gebeurt door verwerking van as-builtplannen.Inbrengen en controle van de attributen (soort meubilair) gebeurt door deterreinbeheerders van SB/GB.

  • Samenvatting: Ruimtes waar buurtbewoners hun fietsen gemakkelijk en goedkoop kunnen stallen beheert door Mobiliteit en Parkeren Antwerpen. Doel: Overzicht van fietsenstalling Mobiliteit en Parkeren Antwerpen. Aanmaak: Intekening op basis van adressen.

  • Summary: Overzicht van de grote fietsenparkings in Antwerpen. Doel: Overzicht van de grote fietsenparkings in Antwerpen. Aanmaak: