From 1 - 2 / 2
  • Laag met delen van wegsegmenten waar doorsteken gewenst zijn in de aanliggende bouwblokken, ofwel om de 50m of om de 100m. Deze datalaag worden jaarlijks in januari geactualiseerd. Om een fijnmazig voetgangersnetwerk uit te bouwen, is het belangrijk dat de voetganger om de 50m of max. 100m een doorsteek kan maken. Deze doorsteekbaarheid of stratenconnectiviteit gebeurt aan de hand van wegknooppunten. Deze knooppunten liggen op de kruising van alle wegen die bestemd zijn voor de voetganger (gemotoriseerde en niet gemotoriseerde wegen: doorstekenvoor voetganger en fietser, paden in parken, uitgezonderd de autosnelwegen). Om de 50 of 100m een wegknooppunt voorzien, kan makkelijk gedetecteerd worden aan de hand van de buffers. Als er nog straten, wegsegmenten of grote barrières zichtbaar zijn, dan heb je een doorsteek nodig.

  • Laag met 50m en 100m buffer van de wegknooppunten. Deze datalaag worden jaarlijks in januari geactualiseerd op basis van de wegknopen uit het Vlaamse Geopunt - http://www.geopunt.be/catalogus/datasetfolder/7c823055-7bbf-4d62-b55e-f85c30d53162 . (zie ook geodata-portaal - https://geoportaal.antwerpen.be/portal/home/search.html?q=wegknoop , open geodata-portaal - http://portaal-stadantwerpen.opendata.arcgis.com/datasets?q=wegknoop , becijferd in stad in cijfers - https://stadincijfers.antwerpen.be/Databank/Jive/?workspace_guid=f7ba9b79-69c7-4ed3-8cdc-82d27ce13cb5 ) Om een fijnmazig voetgangersnetwerk uit te bouwen, is het belangrijk dat de voetganger om de 50m of max. 100m een doorsteek kan maken. Deze doorsteekbaarheid of stratenconnectiviteit gebeurt aan de hand van wegknooppunten. Deze knooppunten liggen op de kruising van alle wegen die bestemd zijn voor de voetganger (gemotoriseerde en niet gemotoriseerde wegen: doorsteken voor voetganger en fietser, paden in parken, uitgezonderd de autosnelwegen). Om de 50 of 100m een wegknooppunt voorzien, kan makkelijk gedetecteerd worden aan de hand van de buffers. Als er nog straten of grote barrières zichtbaar zijn, dan heb je een doorsteek nodig.