From 1 - 10 / 12
  • Deze dataset omevat 16 CSV-bestanden met alle cultuurgerelateerde data verzameld door de lokale vrijetijdsmonitor specifiek voor werkjaar 2017. Deze data komen uit externe authentieke bronnen alsook uit de registratietool waarin lokale besturen drie-jaarlijks data registeren over hun lokaal lokaal vrijetijdsbeleid.

  • Laag met tekortzone van alle filialen van openbare bibliotheken op stadsdeelniveau (1.600m en 20 min. wandelen of 8 min. fietsen). De tekortzone is het woongebied dat het omgekeerde weergeeft van de bepaalde bereikzone. Deze datalaag wordt jaarlijks in januari geactualiseerd, op voorwaarde dat de voorziening door de bevoegde sector/dienst jaarlijks wordt beheerd en geüpdate. De voorziening kent een bepaald bereik op basis van loopafstand, rekening houdend met belangrijke barrières (water, ring, snelweg, het spoor, ...) en veilige oversteekplaatsen voor zwakke weggebruikers (tunnels, bruggen, zebrapaden met verkeerslichten). Een buurt- en wijkvoorziening krijgt een loopafstand van resp. 400 meter en 800 meter (resp. 5 en 10 min. wandelen). Voorzieningen die op stadsdeel (district of postcode) functioneren, hebben een bereik van 1600 meter (20 min. wandelen of 8 min. fietsen). De tekortzone van de voorziening geeft die woongebieden (inclusief de geplande woongebieden) weer die buiten het bereik (400 of 800m en 1600m) van een voorziening vallen. Om de tekortzone weg te werken zouden nieuwe voorzieningen in de nabijheid van deze tekortzone ingeplant moeten worden. Het beleid kan hiermee een evenwichtige ruimtelijke spreiding van voorzieningen op basis van wandelafstand plannen.

  • Laag met bereikzone van de stedelijke culturele ontmoetingscentra en podia op stadsdeelniveau (1.600m en 20 min. wandelen of 10 min. fietsen). ( zie ook geodata-portaal - https://geoportaal.antwerpen.be/portal/home/search.html?q=cultuurcentrum , open geodata-portaal - http://portaal-stadantwerpen.opendata.arcgis.com/datasets?q=cultuurcentrum , becijferd in stad in cijfers - https://stadincijfers.antwerpen.be/Databank/Jive/?workspace_guid=09f81dd7-ba32-4ce8-b1e2-f918c5291741 ) Deze datalaag wordt jaarlijks in januari geactualiseerd, op voorwaarde dat de voorziening door de bevoegde sector/dienst jaarlijks wordt beheerd en geüpdate. De voorziening kent een bepaald bereik op basis van loopafstand, rekening houdend met belangrijke barrières (water, ring, snelweg, het spoor, ...) en veilige oversteekplaatsen voor zwakke weggebruikers (tunnels, bruggen, zebrapaden met verkeerslichten). - bouwblok voorziening: 150 meter of 2 minuten wandelen - buurt voorziening: 400 meter of 5 minuten wandelen - wijk voorziening: 800 meter of 10 minuten wandelen/ 1.000 meter of 15 minuten wandelen - stadsdeel voorziening: 1.600 meter of 20 minuten wandelen of 10 minuten fietsen/ 2.400 meter of 30 minuten wandelen of 15 minuten fietsen. In totaal krijgen zo’n 50-tal lokale woonondersteunende voorzieningen bereikzones. I n combinatie met de tekortzone geeft deze laag een beeld van de ruimtelijke spreiding van deze voorziening. Het beleid kan hiermee een evenwichtige ruimtelijke spreiding van de voorziening op basis van wandelafstand plannen.

  • Laag met tekortzone van de culturele en stedelijke ontmoetingscentra op stadsdeelniveau (1.600m en 20 min. wandelen of 8 min. fietsen). De tekortzone is het woongebied dat het omgekeerde weergeeft van de bepaalde bereikzone. Deze datalaag wordt jaarlijks in januari geactualiseerd, op voorwaarde dat de voorziening door de bevoegde sector/dienst jaarlijks wordt beheerd en geüpdate. De voorziening kent een bepaald bereik op basis van loopafstand, rekening houdend met belangrijke barrières (water, ring, snelweg, het spoor, ...) en veilige oversteekplaatsen voor zwakke weggebruikers (tunnels, bruggen, zebrapaden met verkeerslichten). Een buurt- en wijkvoorziening krijgt een loopafstand van resp. 400 meter en 800 meter (resp. 5 en 10 min. wandelen). Voorzieningen die op stadsdeel (district of postcode) functioneren, hebben een bereik van 1600 meter (20 min. wandelen of 8 min. fietsen). De tekortzone van de voorziening geeft die woongebieden (inclusief de geplande woongebieden) weer die buiten het bereik (400 of 800m en 1600m) van een voorziening vallen. Om de tekortzone weg te werken zouden nieuwe voorzieningen in de nabijheid van deze tekortzone ingeplant moeten worden. Het beleid kan hiermee een evenwichtige ruimtelijke spreiding van voorzieningen op basis van wandelafstand plannen.

  • Overzicht van enkele culturele locaties, zoals gekend in de Feniks-databank. Deze laag wordt continue bijgehouden.

  • Overzicht van enkele erfgoed locaties, zoals gekend in de Feniks-databank. Deze laag wordt continue bijgehouden.

  • Overzicht van enkele erfgoed locaties, zoals gekend in de Feniks-databank. Deze laag wordt continue bijgehouden.

  • Met de A-kaart spaart u voor mooie kortingen en voordelen in 't stad. In de bib, het zwembad, museum, Ecohuis, cultuurcentrum... Opgezet voor stadsplan.

  • Samenvatting: Localisatie en documentatie van alle Openbare Bibliotheekfilialen op het grondgebied van de stad Antwerpen op basis van de Grootschalige Basiskaart Antwerpen. Doel: De geo-laag geeft de exacte locatie en een inschaling van de openbare bibliotheken weer en kan gebruikt worden in functie van ruimtelijke analyses in combinatie met andere informatie: spreiding, omgevingsanalyses, bereikbaarheid. De bibliotheken zijn ingedeeld volgens het volgende subtype: hoofd bibliotheek, districts bibliotheek , wijk bibliotheek en bibpunt . Aanmaak: De inventarisatie gebeurde op basis van de gegevens van de cultuurdienst en de website van de stad Antwerpen. Bij twijfel werd de betrokken bibliotheek telefonisch gecontacteerd. De adresvelden werden gebruikt om de instellingen te koppelen aan de Grootschalige basiskaart.

  • Samenvatting: Localisatie van de bioscopen op het grondgebied van de stad Antwerpen op basis van de Grootschalige Basiskaart. Doel: De locatie van de bioscopen kan gebruikt worden in functie van ruimtelijke analyses in combinatie met andere informatie: spreiding, omgevingsanalyses, bereikbaarheid. De bioscopen zijn ingedeeld volgens het volgende subtype: bioscoop en voorzieningen waar filmvoorstellingen kunnen plaats vinden (cfr. cultuurcentra). Aanmaak: De inventarisatie gebeurde op basis van de gegevens van de cultuurdienst en de website http://www.cinenews.be . De adresvelden werden gebruikt om de bioscopen te koppelen aan de Grootschalige basiskaart.