From 1 - 4 / 4
  • Samenvatting Een Toekomstboom is een boom in een straat of op een plein waarvoor de nodige voorzieningen zijn getroffen en bijhorende investeringen zijn gedaan om hem groot en oud te laten worden en zo lang mogelijk te behouden. Deze datalaag is een afgeleide van (selectie uit) de laag Groeninventaris_Boom waarbij de boom een echte toekomstboom of een kandidaat toekomstboom is. Doel Het principe van de Toekomstbomen vertalen naar een geografische databank met alle Toekomstbomen, kandidaat Toekomstbomen en zoekzones op het openbaar domein van de stad Antwerpen. Deze informatie actueel houden en ontsluiten. Toekomstbomen behouden en de standplaats verbeteren of uitbreiden volgens de normen opgenomen in de definitie van Toekomstbomen, of volgens de behoefte van de Toekomstboom. Toekomstbomen een effectieve bescherming bieden door ze labelen. Verdere beschrijving, normen en werkwijze in verband met aanplanten en beschermen van Toekomstbomen is te vinden in het Bomenplan (addendum Toekomstbomen) . Basis Kaartlaag aangemaakt uit eenmalige grootschalige opmeting (vnl. door mobile mapping) en verder aangevuld met terrestrische metingen. Update van de gegevens gebeurt door verwerking van as-builtplannen. Deze data wordt dagelijks bijgehouden en is dus steeds up to date. Inbrengen en controle van de attributen (boomsoort, stamomtrek) gebeurt door de terreinbeheerders van SB/GB.

  • Samenvatting Een vlakkenlaag met de contouren van alle parken in antwerpen. Een park is een d oor de mens ontworpen en aangelegd groen gebied dat verschillende functie s vervult, waaronder zeker recreatieve functies. Doel Afbakening van de als park of buurtpark gekende zones, met hun voorkeursnaam. Basis Deze data wordt dagelijks bijgehouden.

  • Download: https://ceph.antwerpen.be/prd-open-data-datatank/DOWNLOADS/boom.zip - https://ceph.antwerpen.be/prd-open-data-datatank/DOWNLOADS/boom.zip Samenvatting Een inventaris van alle bomen in de publieke ruimte die worden beheerd door de stad (Stadsbeheer). Bomen zijn meerjarige houtige planten van meer dan 3m hoog (sommige lagere scheer- of knotvormen zijn dus niet als boom geïnventariseerd). Bomen in bosverband worden niet individueel beheerd en worden als vlak aangeduid. Doel Kennis en efficiënt beheer van het bomenbestand in de stad. De kaartlaag is enkel raadpleegbaar. Het aanbrengen van wijzigingen en opslaan van extra informatie (schade, beheergegevens... ) gebeurt in aangepaste software. Basis Kaartlaag aangemaakt uit eenmalige grootschalige opmeting (vnl. door mobile mapping) en verder aangevuld met terrestrische metingen. Tekortzones zijn vnl. parken en die worden in de periode 2014 - 2018 verder opgemeten. Update van de gegevens gebeurt door verwerking van as-builtplannen. Inbrengen en controle van de attributen (boomsoort, stamomtrek) gebeurt door de terreinbeheerders van SB/GB.

  • Laag met 50m buffer van zichtgroen (bomen en belevingsgroen). Met bomen en belevingsgroen bedoelen we: - bomen in straten op pleinen en alle publiek en onder voorwaarden toegankelijk gebruiksgroen: parken, pocketparkjes, hanggroen, fortgroen, hondenloopzone, stadsbos, speelbos, begraafplaats, groene speelterreinen, publiek toegankelijk gebouwgroen - agrarisch of landbouwgroen, zowel ontoegankelijk als onder voorwaarden toegankelijk - natuurlijk groen, zowel ontoegankelijk als onder voorwaarden toegankelijk: bijvoorbeeld Hobokense Polder, Wolvenberg Uit onderzoek blijkt hoe belangrijk zicht op groen vanuit de woon- en werkplek is voor de mentale gezondheid en cognitieve ontwikkeling. Deze datalaag wordt jaarlijks in januari geactualiseerd, op voorwaarde dat de straatobjectendoor de bevoegde sector/dienst jaarlijks wordt beheerd en geüpdate.