From 1 - 6 / 6
  • Hoeveel deelnemers bereiken de cultuur- en gemeenschapscentra in Vlaanderen? Welke taken nemen vrijwilligers op zich? Hoeveel materialen bezit een openbare bibliotheek? En wie leent materialen uit? Op deze en nog veel meer vragen vind je het antwoord in het Kennisportaal cultuurcentra en bibliotheken. Het kennisportaal bevat de werkingsgegevens (vanaf 2006) van de cultuurcentra en de openbare bibliotheken in de Vlaamse Gemeenschap. De gegevens die de bibliotheken en cultuurcentra aanleveren (zie ook Waar komen deze gegevens vandaan?), worden geclusterd in acht thematische rubrieken: publieksbereik, Aanbod; cultuureducatieve werking, plek voor ontmoeting, werken met doelgroepen, toegankelijkheid, professionalisering en financiële info. Elke rubriek bevat grafieken en cijfertabellen die de werking van de cultuurcentra en de bibliotheken op een kwantitatieve manier beschrijven. De cijfers brengen evoluties in beeld op gemeentelijk, provinciaal en Vlaams niveau. Het kennisportaal maakt het mogelijk om de gegevens te verfijnen volgens de eigen noden en wensen en om gemeenten en provincies onderling te vergelijken. Tot en met 2015 waren de bibliotheken en cultuurcentra verplicht om gegevens aan te leveren. Vanaf werkjaar 2016 is deze decretale verplichting tot het aanleveren van gegevens voor de Vlaamse gemeenten weggevallen. De Brusselse gemeenten en de randgemeenten (Linkebeek, Wemmel en Sint-Genesius-Rode) zijn wel nog verplicht om gegevens aan te leveren. Het gevolg hiervan is dat op het kennisportaal vanaf werkjaar 2016 enkel de gegevens van de bibliotheken die alle luiken binnen Bios volledig invullen, doorstromen naar het kennisportaal. Voor werkjaar 2016 zijn de gegevens van alle bibliotheken en cultuurcentra meegenomen in de grafieken en cijfertabellen.

  • Directe downloadservice voor Points Of Interest (POI).

  • Locatie, adresgegevens en contactgegevens van de Vlaamse openbare bibliotheken en al hun bedieningspunten. Een bedieningspunt hangt af van de hoofdbibliotheek en levert dezelfde diensten of een beperkt gedeelte van de diensten van de hoofdbibliotheek. De gegevens worden maandelijks geüpdatet. Gegevens afkomstig van het Departement Cultuur, Jeugd en Media - Afdeling Sociaal-Cultureel Werk.

  • Alle publieke data van cultuurcentra en bibliotheken in Vlaanderen.

  • <DIV STYLE="text-align:Left;"><DIV><DIV><P STYLE="margin:0 0 0 0;"><SPAN>Overzicht van enkele culturele locaties, zoals gekend in de Feniks-databank.</SPAN></P><P STYLE="margin:0 0 0 0;"><SPAN>Deze laag wordt continue bijgehouden.</SPAN></P></DIV></DIV></DIV>

  • Directe downloadservice voor Points Of Interest (POI).