Keyword

afvalwater

41 record(s)
 
Type of resources
Metadata standard
standardName
Available actions
Service types
flanderskeyword
Provided by
status
Topics
Keywords
Contact for the resource
Years
Formats
protocol
domain
Representation types
Update frequencies
Scale 1:
INSPIRE themes
From 1 - 10 / 41
  • Samenvatting: De contouren van de waterzuiveringsinstallaties werden a.d.h. van de luchtfoto's en informatie van Aquafin ingetekend. De RWZI's zuiveren het huishoudafval- en rioolwater alvorens het in het Albertdok of de Schelde geloosd wordt. Doel: Aanmaak: Ingetekend op basis van de luchtfoto en informatie van Aquafin

  • De rioolinventaris is een extract uit de productiedatabank van de Vlaamse Milieumaatschappij als onderdeel van het Afvalwater Informatiesysteem (AWIS). Het bevat geselecteerde informatie over het netwerk van rioleringen.

  • Directe downloadservice voor de Rioolinventaris Vlaanderen.

  • Web Map Service met data van de Vlaamse Milieumaatschappij.

  • Samenvatting: De contouren van de waterzuiveringsinstallaties werden a.d.h. van de luchtfoto's en informatie van Aquafin ingetekend. De RWZI's zuiveren het huishoudafval- en rioolwater alvorens het in het Albertdok of de Schelde geloosd wordt. Doel: Aanmaak: Ingetekend op basis van de luchtfoto en informatie van Aquafin

  • Web Coverage Service met data van de Vlaamse Milieumaatschappij. (OGC:WCS overdrachtservice)

  • Dit rapport toont de evolutie van de netto emissies vanaf 2010 per sector voor een gebied naar keuze.

  • Samengesteld vectorieel bestand van milieubewakingsvoorzieningen zoals bedoeld in het INSPIRE thema Milieubewakingsvoorzieningen. De elementen zijn afkomstig uit het 'Meetnet afvalwater', 'Meetnet riooloverstorten' en 'Meetplaatsen oppervlaktewaterkwaliteit'.

  • Directe downloadservice voor het Meetnet Afvalwater

  • In deze dataset zitten alle actieve lozende meetputten.