From 1 - 2 / 2
  • De Vlaamse Belastingdienst werd opgericht voor de uitvoering van het beleid inzake Vlaamse fiscaliteit.Ze is een beleidsuitvoerende entiteit die instaat voor: Inning en invordering van de Vlaamse belastingen Uitoefening van de fiscale controle van deze belastingen Invordering van niet fiscale schuldvorderingen Inning van retributies en bijzondere (sector-)bijdragen Leveren van de vereiste beleidsgerichte input aan het departement Financiën en Begroting Uitreiken van attesten voor fiscale vrijstellingen en verminderingen

  • Via deze webservice bekomt de gebruiker de eigendomstoestanden van een persoon of onderneming. De eigendomstoestanden bevatten gegevens afkomstig van AAPD en bij een opzoeking voor een persoon, worden aan deze gegevens, afhankelijk van de vraagcriteria, gegevens afkomstig van VLABEL en/of het gebouwenregister toegevoegd.